.
Kot je znano so v SAFILU (Carrera Opty) zaradi prestrukturiranja odpustili 228 delavcev (170 iz proizvodnje in 58 iz režije), v teh dneh že tečejo odpovedni roki. Dobra dva meseca po napovedi odpuščanj, so sklicali tiskovno konferenco na kateri je sodeloval direktor proizvodne verige Safilo Leonardo Innocenzi. Najpomembnejša informacija pa je bila, da ne nameravajo več odpuščati. »V ormoški obrat smo še lani vložili pet milijonov v razvoj nove tehnologije za kovinske okvirje modnih očal, prav tako bomo milijon v ta razvoj vložili še letos. Ker pa je padec naročil za očala za letošnje leto znašal kar 26 odstotkov, nam ni preostalo drugega kot ta neljubi ukrep,” je razložil direktor proizvodnje in poudaril, da je cilj reorganizacije ustvariti “ustrezne pogoje za močno in trajnostno prihodnost tovarne v Ormožu”, kar naj bi v bodoče zagotovilo njeno pomembno vlogo v dobavni verigi skupine. Veriga sicer vključuje sedem tovarn. Poleg ormoške so te še v Italiji, ZDA in na Kitajskem. Napovedal je, da ima podjetje z za četrtino zmanjšanim številom zaposlenih boljše možnosti za bodoči obstoj in tudi razvoj. Namesto lanskih 750 tisoč delovnih ur v ormoškem obratu bo letos potrebnih le 500 tisoč delovnih ur. Z novimi naložbami pa naj bi v naslednjih letih število delovnih ur povečevali in s tem dodatno zaposlovali. Načrti Safila za naslednja leta nameravajo sedanji poldrugi milijon očal letno vsaj podvojiti. “Računamo, da se bo cena delovne sile v Sloveniji v treh do štirih letih izenačila s tisto na drugih trgih, denimo na Kitajskem, kar je dobra novica za tukajšnje zaposlovanje. Poudaril je, da so pri odpuščanju upoštevali vse zakonske predpise in dogovor s sindikati ter s svetom delavcev o merilih za določanje trajnih presežkov. “V skupini imamo svoje človeške vrednote in prepričan sem, da smo v tem neprijetnem dogajanju naredili vse kar se da pravično in po človeški plati odgovorno do ljudi, za katere se seveda zavedamo, da je izguba službe velik problem. Pa ne samo za njih, tudi za njihove družine in tudi za siceršnje lokalno okolje,” je še dodal.
Na tiskovni konferenci sta spregovorila predsednica sindikata v Ormožu Mateja Bauman in sekretar sindikata Skei za Podravje Martin Dular. Povedala sta, da je sodelovanje z vodstvom obrata in cele verige ves čas dobro in da so skupaj določali kriterije, po katerih so izbirali tiste, ki bodo ostali brez dela “Res pa je, da se zavzemamo za to, da zaščitimo matere samohranilke, ki jih zakon sicer ne ščiti, a bi jih moral, kakor tudi za invalide, za katere so se tudi pričeli postopki za odpustitev. Seveda se s svojim odvetnikom borimo za njihove pravice«, je poudaril Martin Dular in dodal, da bo o invalidih, ki so se pritožili čez mesec ali dva odločala posebna komisija.

Silvo Kekec ne bo več direktor

V naslednjih mesecih pa se obetajo tudi premiki v vodstvu SAFILA, je še povedal direktor proizvodne verige Safilo Leonardo Innocenzi. Silvo Kekec, dolgoletni generalni direktor tovarne v Ormožu bo premeščen na drugo mesto in bo »deloval na globalni ravni v verigi Safilo«. Za ormoški obrat pa bodo poiskali novega direktorja.

Leonardo Innocenzi – direktor proizvodne verige SAFILO


Z leve: Tiskovna predstavnica SAFILO; Leonardo Innocenzi; Martin Dular – sekretar sindikata SKEI in Mateja Bauman – sindikalistka


Mateja Bauman- predsednica sindikata SAFILO Ormož


Na današnji tiskovni konferenci (druga z leve: Mira Horvat-direktorica za adm.pravno področje; tretji z leve: Silvo Kekec – generalni direktor SAFILA v ORMOŽU)