Na Osnovni šoli Ormož imajo v šolskem letu 2015/2016 370 šolarjev. Od tega jih je 41 v prvem, 40 pa v devetem.
V Ivanjkovcih imajo 150 osnovnošolcev in še 52 otrok v vrtcu. Prvošolcev je 20, deveti razred pa zaključuje 12 šolarjev.

Osnovno šolo Miklavž pri Ormožu letos obiskuje 156 šolarjev. Od tega jih je 34 na šoli na podružnični šoli na Kogu. 25 imajo prvošolcev, 5 na Kogu in 20 v Miklavžu. Osnovno šolo pa zaključuje 22 šolarjev.

V Veliki Nedelji imajo v novem šolskem letu 294 osnovnošolcev. Od tega jih je 74 na podružnični šoli v Podgorcih. V Podgorcih je šolski prag danes prvi č prestopilo 19 otrok, v Veliki Nedelji pa 20. Deveti razred končuje 35 otrok.

Osnovna šola »Stanka Vraza«, ki je namenjena šolarjem s posebnimi potrebami v novem šolskem letu šteje 26 učencev. Letos so medse sprejeli tudi enega novinca.

Na Gimnaziji v Ormožu bo letos skupaj 131 dijakov. V prvi letnik gimnazijskega programa je vpisanih 23 dijakov, v prvi letnik smeri predšolske vzgoje pa 12. Sicer pa imajo na ormoški gimnaziji v šolskem letu 2015/2016 30 maturantov.

V sosednji občini SVETI TOMAŽ bo osnovno šolo obiskovalo 165 otrok. 24 jih je v prvem razredu, 15 pa v devetem.
Tomaževski prvošolci:DSCN1632

DSCN1636

V občini SREDIŠČE OB DRAVI pa imajo skupaj 138 osnovnošolcev, od teh jih je 19 v prvem razredu; 14 pa jih bo osnovno šolo zaključilo.
Prvošolci v Središču ob Dravi:DSCN1638