V občini Sveti Tomaž sta župan Mirko Cvetko in direktor Cestnega podjetja Murska Sobota Jože Dominko danes zjutraj podpisala pogodbo za izgradnjo novega vrtca, ki bo zgrajen južno ob tamkajšnji osnovni šoli in bo predstavljala eno največjih pridobitev v občini, za katero so si prizadevali tri leta.
Pogodbena vrednost znaša 927 tisoč evrov, in obsega PRVI sklop del, je povedal župan Mirko Cvetko, kar pomeni sledeče:
Izgradnja novega štirioddelčnega otroškega vrtca (610,02 m2 neto površine); novo zunanje otroško igrišče, ureditev pripadajoče infrastrukture.

Končna vrednost investicije, z opremo vred, (oprema bo predstavljala DRUGI sklop del) znaša 1.239.240,24 evrov, od tega so si v občini Sveti Tomaž uspeli pridobiti 85 odstotkov sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj (820.853,24 evrov)
Vrtec bo vseljiv konec julija prihodnje leto.