Minuli četrtek se je novoizvoljeni Občinski svet sestal na PRVI konstitutivni seji, kjer je bivši župan Alojz Sok novemu županu Danijelu Vrbnjaku uradno predal funkcijo župana. Kot je znano, imata največ mest v občinskem svetu (po štiri) SDS in Lista GPS (Gradimo prihodnost skupaj), sicer pa občinski svet sestavljajo: Urh Lukman, (Anton Zadravec, (ki je na mestu svetnika zamenjal Danijela Vrbnjaka), Zinka Hauzer, Emil Trstenjak, Veronika Vrbnjak, Irma Murad, Ferdinand Šulek, Matej Hebar, Slavko Kosi, Branko Šumenjak, dr. Simon Kolmanič, Miran Kuharič, Danilo Kosi, Jani Ivanuša, Ines Kolarič, Simeon Marin, Natalija Volmut, Valerija Kolenko, Jožef Cajnko in Milena Novak.

Posnetek PRVE seje Občinskega sveta ORMOŽ bo v ponedeljek ob 20.30 uri.

Občinski svetniki 2018-2022

Občinski svetniki 2018-2022

Občinski svetniki 2018-2022

Novoizvoljeni Občinski svet je uvodoma nagovoril bivši župan Alojz Sok

Novi župan Danijel Vrbnjak in bivši župan Alojz Sok ob predaji lente


Župan Danijel Vrbnjak se je bivšemu županu Alojzu Soku zahvalil za vso opravljeno delo in mu v spomin na trenutek predaje županske funkcije podaril likovno delo slikarke Vide Rajh