Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko ter ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta objavila natečaj za predloge evropsko sofinanciranih projektov, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov ali lokalnih skupnosti.
Predloge zbirata do 12. septembra, oktobra pa bo na podlagi izbora najboljših sledila fotografskarazstava.

V finančnem obdobju 2007 – 2013 je bilo s sredstvi EU skozi različne programe in sklade sofinanciranih več kot 95.300 projektov, z natečajem pa želijo opozoriti na številne dobre zgodbe, ki so rezultat uporabe evropskih sredstev.

Cilj natečaja je, da javnost predlaga projekte, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov oz. bivanja v lokalnih skupnostih.

Predlogi se morajo nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za ribištvo. Projekti so lahko sofinancirani tudi iz več skladov hkrati.

Vladna služba in ministrstvo predloge zbirata do 12. septembra na elektronskem naslovu info.svrk@gov.si. Ob predlogu je poleg kontaktnih podatkov obvezen pripis, za kateri projekt gre, naveden mora biti kraj, kjer se je projekt izvajal, prijavitelj mora zapisati razlog, zakaj je izbral ta projekt oz. pojasnilo, kaj je predlagani projekt prinesel njemu ali njegovi lokalni skupnosti.

Vladna služba in ministrstvo bosta izbrala najboljše predloge, poskrbela za fotografiranje projektov in postavila razstavo fotografij.

Oktobra bosta nato na Kongresnem trgu v Ljubljani organizirala tudi fotografsko razstavo s sloganom Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?. Ta bo obenem služila kot povzetek dosedanjega izvajanja evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in ribiške politike v Sloveniji ter napoved izvajanja teh politik v obdobju od 2014 do 2020.