Vodstvo ormoške občine je Direkciji RS za infrastrukturo poslalo odprto pismo, v katerem se zgraža nad dejstvom, da bo lokacija proslave ob uradnem odprtju prenovljene železniške proge Pragersko – Hodoš le v Murski Soboti in ne tudi v drugih občinah, skozi katere teče proga.
Kot pojasnjuje ormoški župan Alojz Sok, je odločitev ministrstva, da se uradna slovesnost izvede le v Murski Soboti, za ormoško občino nesprejemljiva. Predlagali so namreč, da naj bi bile slovesnosti v več občinah oziroma vsaj v vseh Upravnih enotah.

Kopija pisma:

OBČINA ORMOŽ
URAD ŽUPANA

Številka: 375-1/2016 01\80
Datum: 23.0.2016

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
TRŽAŠKA CESTA 19
1000 LJUBLJANA

Spoštovani,

kot smo v elektronskem odgovoru že sporočili, vas sedaj seznanjamo še pisno, da Občina Ormož ne bo sodelovala na otvoritvi proge Pragersko – Hodoš, ki se bo zgodila dne 10. junija 2016 v Murski Soboti.

Ne razumemo namreč koncepta, ki predvideva, da se slovesnost ob tej veliki investiciji, na kateri naj bi sodelovale vse občine, zgodi samo v Murski Soboti. Naš predlog je bil, da se dogodek otvoritve in uradna predaja zgrajenih objektov zgodi tudi v drugih krajih. Če že ne v vseh občinah pa vsaj na ravni posameznih UE.
Zavedamo se velike pridobitve za državo in tudi lokalne skupnosti. Istočasno pa bi se tudi država morala zavedati, da je občinam poleg pridobitve naložila dodatne obremenitve. Občina Ormož je tako na primer dobila dodatno skoraj 6 km makadamskih cest, ki jih bo potrebno modernizirati v najkrajšem času, prav tako pa smo dobili v vzdrževanje tudi 2 podvoza, da ne omenjam problemov na nivojskem prehodu v Mihovci pri Veliki Nedelji in z viaduktom ločenost vasi Pavlovci.
Ne eni strani torej pridobitve in na drugi strani obveznosti za progo, ki je v interesu cele države.

S spoštovanjem!

Alojz SOK, župan

Branko ŠUMENJAK, podžupan

Mirko NOVAK, podžupan