V ponedeljek, 25.maja je bila 10.skupščina Združenja pridelovalcev sladkorne pese

Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije je včeraj v Trnovski vasi imelo svojo 10.skupščino. Vodstvo ugotavlja, da je za njimi plodno leto, največ aktivnosti pa so minulo leto posvetili iskanju primerne lokacije za novo tovarno sladkorja v Sloveniji. Najprimernejši lokaciji s primernimi zemljišči ponujata občini Starše in Lendava. Še vedno pa potekajo pogovori s potencialnimi vlagatelji iz tujine.
Skupščine so se udeležili tudi evropski poslanec Franc Bogovič, predsednik KGZS in državna svetnika Cvetko Zupanič in Janvit Golob, predstavniki ljubljanske univerze, predstavniki Zadružne zveze Slovenije in kmetijskih zavodov.
Zbrani so navdušeni nad neomajnostjo Združenja, kljub temu, da je bodočnost na trgu sladkorja v Evropi odvisna od številnih gospodarskih tokov. Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je z ZPSPS sodeloval že kot kmetijski minister leta 2012, ko se je bila bitka za ukinitev kvot za sladkor, pa je dejal, da je ključna odgovornost predvsem na pridelovalcih, da se resno in odgovorno organizirajo, da bodo imeli 8000 do 10000 hektarjev kmetijskih površin za pridelovanje sladkorne pese, kar je kritična masa, da ima lahko nova tovarna sladkorja za 100tisoč ton pridelanega sladkorja, kar je ekonomska upravičenost projekta.
Po podatkih KGZS naj bi bilo za projekt intenzivne pridelave sladkorne pese in vzpostavitev nove tovarne sladkorja v Sloveniji zainteresiranih že toliko kmetov, ki imajo skupaj približno 8000 hektarjev razpoložljivih kmetijskih površin, morajo pa pridobiti še dodatne.Od vseh pa, na kar je opozoril tudi Bogovič, kapitalsko zavezo od lastnikov teh zemljišč, da so pripravljeni vložiti sredstva v izgradnjo nove tovarne.
Združenju je v veliko podporo tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Direktor ptujskega zavoda, Andrej Rebernišek, pravi, da je predelava sladkorne pese gotovo bolj ekonomična kot odvoz kmetijskih pridelkov v bioplinarne. Zato se je vredno potruditi in vztrajati na začrtani poti. Enako pa razmišlja tudi predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije, Miroslav Kosi, ki je povedal, da bo Združenje v kratkem ustanovilo inštitut za sladkorno peso in Specialno zadrugo ter se povezalo z evropskim Združenjem pridelovalcev sladkorne pese.