V Središču ob Dravi je včeraj potekala 12.redna seja Občinskega sveta. Na dnevnem redu so svetniki imeli 11 točk, med temi pa je beseda tekla o prostorskem načrtu v poslovni coni Lipje, dorekli pa so tudi ukrepe za razdelitev sredstev za razvoj gospodarstva v občini.

Svetniki so se najprej seznanili s spremembo občinskega statuta, ki ga je bilo potrebno spremeniti zaradi nove zakonodaje, potem pa so potrdili predlog Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4,2 hektarja veliko poslovno cono Lipje, na katerega so čakali 3 leta.
Med točkami je bila bila tudi predstavitev ukrepov za razdelitev sredstev namenjenih razvoju gospodarstva. Ta v Središču ob Dravi za gospodarstvo namenjajo že od leta 2008. Letos bodo razdelili 17 tisoč evrov. Javni razpis za razdelitev sredstev za razvoj gospodarstva bo v Uradnem glasilu objavljen takoj.

Potem so se seznanili še s poročilom Nadzornega odbora in s poročilom o izvedeni notranji reviziji. Obe poročili napak pri delovanju občine ne navajata, dobili so le nekaj priporočil za pripravljanje razpisov za kmetijstvo. Med pobudami in predlogi svetnikov je beseda tekla o ležečih policajih, ki bodo v kratkem postavljeni v Šolski ulici; sklenili so, da bo občina za vrtec kupila večji štedilnik; da bi občinski praznik letos in v bodoče skrčili na dva zaporedna vikenda; župan je opozoril, da je od 25.januarja – in bo še do 26.februarja razgrnjen načrt kulturnih spomenikov v občini, naznanil pa je tudi, da je na kanalizacijo trenutno priključenih 290 gospodinjstev in da bo treba priključitve pospešiti, sicer pa bo beseda o tem tekla na skorajšnjem zboru krajanov. Dogovorili so se tudi, da bo občina odkupila rabljen gasilski avto za prevoz moštva, ki ga bodo v bodoče lahko za različne prevoze uporabljala zainteresirana društva.