Na tiskovni konferenci je Vili Trofenik predstavil nova dejstva oziroma dokumente v zvezi z izpadom rastlinske čistilne naprave v Sodincih, novo odkrite nepravilnosti pri zaračunavanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter, po mnenju Društva FORUM dejanske razloge za umik Elaborata o cenah navedene gospodarske javne službe z dnevnega reda zadnje seje Občinskega sveta Ormož.

Tako v Društvu FORUM predvidevajo, da razlog za umik točke z dnevnega reda na minuli seji bil prikrivanje podatkov o realizaciji prihodkov oziroma stroškov ravnanja z odpadki v letu 2016. “Izvajalec je v letu 2016 ustvaril 22% več prihodkov iz naslova plačil uporabnikov storitev, kar predstavlja sto tisoč evrov dobička”, trdi Vili Trofenik: