Predstavnika Društva za zakonitost in varstvo pravic FOROM ORMOŽ Vili Trofenik in mag.Boštjan Štefančič sta danes na tiskovni konferenci predstavila nepravilnosti pri zaračunavanju storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki jih je Društvo odkrilo na novo, ter predvidene ukrepe za odpravo nezakonitosti.
POSNETEK tiskovne konfernece v celoti: