Gospodarska rast v lanskem letu, ki je bila po prvih ocenah statističnega urada 2,6-odstotna, bo vplivala tudi na zneske različnih prejemkov in pravic s področij, ki jih ureja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Spremembe bodo uveljavili z letom 2016.

Pri otroških dodatkih bosta z letom 2016 znova uvedena 7. in 8. dohodkovni razred, ki so ju varčevalni ukrepi ukinili. Otroški dodatek v 5. in 6. dohodkovnem razredu pa bo nekoliko višji.

Osnovni znesek minimalnega dohodka, ki od 1. avgusta 2014 znaša 269 evrov, bo z letom 2016 znašal skoraj 289 evrov.

Na 2,5-odstotno gospodarsko rast pa je vezan zadnji, 5. razred državnih štipendij, kjer bo cenzus 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini in bo uveljavljen z letom 2016.

rav tako so na 2,5-odstotno gospodarsko rast vezani družinski prejemki, denimo pomoč ob rojstvu otroka. Ta bo spet univerzalna pravica, torej brez cenzusa, medtem ko je cenzus zdaj 64 odstotkov. Prav tako bo znova univerzalna pravica brez cenzusa dodatek za veliko družino, medtem ko je cenzus zdaj 64 odstotkov.

Starševsko in očetovsko nadomestilo bo namesto zdajšnjih 90 odstotkov osnove znova znašalo 100 odstotkov osnove.

Na 2,5-odstotno gospodarsko rast je vezan tudi plačan očetovski dopust, ki ga predvideva zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Po zakonu se v treh letih po 2,5-odstotni rasti BDP vsako leto doda pet dni plačanega očetovskega dopusta. Uvedba bo postopna, in sicer vsako leto po pet dni.

Na področju vojnih veteranov pa bo zaradi sprostitve omejitev po zakonu za uravnoteženje javnih financ znova uvedena pravica vojnih veteranov do zdravstvenega varstva. Premijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja jim bo tako znova kril državni proračun.

Na ministrstvu za delo še nimajo izračunov glede potrebnih dodatnih sredstev, saj je višina transferjev odvisna od objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin.

Glede na dogovor koalicijskih strank ob sprejemanju rebalansa se bodo tudi pokojnine v primeru, če bo Slovenija v letu 2014 dosegla več kot 2,5-odstotno gospodarsko rast, letos uskladile po redni poti. Izplačilo bi izvedli v januarju 2016.

Svet pokojninskega zavoda je v četrtek sicer izglasoval predlog za izredno uskladitev pokojnin. Vendar je predsednik vlade Miro Cerar že povedal, da vlada ne more in ne sme dati soglasja k izredni uskladitvi pokojnin, če želi ohraniti zaveze do državljanov in mednarodnih aktov.