»Konec avgusta je minilo 3. leta od ustanovitve Lokalnega odbora SMC Ormož. Od maja letos pa ima LO novo vodstvo. Prvi mandat vseh vodstev LO SMC je bil 3 leta. Predsednica ostajam Mojca Žnidarič mag. javne uprave, podpredsednik je postal Miran Kuharič, samostojni podjetnik in občinski svetnik SMC ter podpredsednica Julia Kispal dipl. soc. delavka, iz Ormoža«, je za uvod na tiskovni konferenci povedala predsednica Mojca Žnidarič, in nadaljevala:  »Vsi se zavezujemo, da bomo z našo aktivno vlogo še naprej skrbeli za reševanje problemov in izzivov v našem lokalnem okolju. Da smo že sedaj, ves čas delali aktivno, potrjuje tudi priznanje za aktivno delo Lokalnega odbora SMC Ormož, ki smo ga prejeli s strani stranke. Vsako leto  si takšno priznanje prislužita le 2 lokalna odbora. Letos junija, na 3. obletnico stranke SMC, ga je predsednik dr. Miro Cerar podelil nam, članom LO SMC Ormož!«

Novost Kluba svetnikov SMC, je tudi pisarna na Ptujski cesti 3, v Ormožu. Za stranke je odprta vsak DRUGI torek v mesecu od 19. ure naprej, z možnostjo dogovora za termin po želji in to preko elektronske pošte: ormoz@lo.strankasmc.si,  je še povedala Žnidaričeva in dodala, da ob torkih običajno gostijo tudi kakšnega vidnejšega predstavnika SMC, koordinatorja ali poslanca in podobno.  Pisarno LO SMC  od aprila letos krasi tudi slika, domačega slikarja Rateka, ki so jo člani LO kupili na dobrodelni prireditvi za Žana. Ormoško socialno podjetje, Center ponovne uporabe,  jim je preobleklo dotrajane stole v obstoječi pisarni, z željo da preuredijo tudi stole v skupni sejni sobi v pritličju zgradbe, potreben je še dogovor z drugimi uporabniki in svetniškimi klubi, ki bi to skupaj sofinancirali in dali delo osebam zaposlenim v ormoškem socialnem podjetju, ki trenutno že zaposluje 10 težje zaposljivih občanov.

V nadaljevanju je beseda tekla o problemu vdora zemlje v Vičancih. »Potem, ko smo aprila letos, v Vičance pripeljali podpredsednico naše stranke in vodjo poslanske skupine SMC, dr. Simono Kustec Lipicer so se zadeve pričele reševati. Meseca maja je bil izveden sestanek na vladni ravni na Generalnem sekretariatu vlade, katerega se je udeležil tudi naš župan in na katerem je bila dogovorjena pomoč države naši občini pri reševanju tega problema. Zakonska podlaga je v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (17. člen). Država lahko pomaga občini, ko občina za naravne nesreče že porabi več kot 1,5% letnih prihodkov proračuna. Prav tako je bila dogovorjena tudi strokovna pomoč pristojne službe  na Ministrstvu za okolje in prostor, pri pripravi projektne naloge za razpis geomehanskih raziskav in pripravi tehnične dokumentacije za sanacijo.

Zadeve se rešujejo, mi si prizadevamo, da bi to bilo hitreje, zato bomo aktivnosti občine in države spremljali še naprej«, je prizadevanja za rešitev problema opisala predsednica Mojca Žnidarič in  v nadaljevanju tiskovne konference predstavila aktivnosti glede »nesrečne« hitre ceste. Povedala je:   »Državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo,  Jure Leben, nam redno poroča o aktivnostih, ki jih vodi DARS, za nadaljevanje gradnje naše dvopasovne glavne ceste. Kot sem že večkrat poudarila, je dvopasovna cesta planirana od vsega začetka in za tako je tudi bilo izdano delno enotno dovoljenje za gradnjo 1. odseka Ormož – Gorišnica, že dne 22.02.2007. 1. člen iz tega dovoljenja navaja: „Investitorju DARS, Družba za avtoceste v RS, se izda delno enotno dovoljenje za gradnjo glavne ceste G 1-2 Hajdina – Ormož, odsek Gorišnica – Ormož…“ itd. Naše aktivnosti so številne in vse vodijo k nadaljevanju gradnje.

V začetku tega meseca nam je državni sekretar sporočil, da je bilo opravljeno čiščenje terena, da so lahko naredili analizo že zgrajenih pilotov. Z veseljem poročamo, da so piloti v dobrem stanju in jih ni treba menjati ali karkoli posegati v njih. Zato gredo aktivnosti naprej, najprej v prestavitev elektro-voda, ta razpis se s strani Darsa pričakuje še v tem tednu.

DARS hkrati aktivno vodi tudi postopke za pridobitev vse potrebne dokumentacije za 2. odsek Gorišnica – Markovci, kjer bi se gradnja pričela leta 2019, na našem prvem odseku pa naslednje leto, torej 2018.

Vse aktivnosti bomo budno spremljali še naprej in vam tudi občasno poročali.«

 

Seveda pa je tiskovna konferenca bila namenjena tudi vabilu na referendum, ki bo potekal v nedeljo, 24.9.2017.  S svojim glasom ZA, tudi vi prispevate k razvoju naše Slovenije, trdijo v LO SMC ORMOŽ.

Projekt 2.tir je nujen, sicer se z njim ne bi ukvarjale vse dosedanje vlade, so povedali in dodali, da je trasa za 2.tir  bila izbrana že leta 2005. Med 17 obravnavanimi različicami trase jo je stroka izbrala kot najbolj optimalno na podlagi več kriterijev. Pred nastopom  vlade Mira Cerarja je bilo odkupljenih že 80% zemljišč! Zdaj, ko je izdano gradbeno dovoljenje, pa bi naj šli iskat novih variant trase, pravijo nasprotniki zakona, kar je popolnoma nesmiselno in nedopustno.  »Bilo bi enako kot,  če bi pri nas, za našo cesto, ki se tudi pripravlja približno toliko let kot 2. tir, šli sedaj iskat nove trase in spreminjat gradbenega dovoljenja. Potem bi bili spet na začetku pri obeh projektih«, je spomnila Mojca Žnidarič in dodala: »Vsi, tudi nasprotniki Zakona o 2. tiru povedo, da 2. tir je potreben. Trasa je izbrana že 12 let! Pridobljena so bila že prva EU sredstva. Za projekt je predvidenih 26% nepovratnih evropskih sredstev. Podpirajo ga številni gospodarstveniki. Torej, kdaj če ne zdaj? Čez nekaj let bo prepozno, saj nas bosta sosednji državi (Avstrija in Hrvaška) prehiteli po levi in desni. Zato v nedeljo pojdimo na volišča in obkrožimo ZA, ZA pospešen razvoj naše države, ZA nova delovna mesta, ZA večjo varnost v prometu, ZA ceste brez kolon tovornjakov, ZA čistejše okolje, ZA varno in zmogljivo železniško povezavo z obalo, ZA povezano Slovenijo v vseh smislih«.

V LO SMC ORMOŽ verjamejo, da bo Zakon o 2. tiru, s pomočjo pravilne odločitve državljanov uspel, kot je kljub številnim težavam uspel tudi projekt Magna, ki bo  SV delu Slovenije prinesel veliko novih prepotrebnih delovnih mest!