Odprto pismo dr. Žiga TURKU

Spoštovani g. minister!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pred začetkom letošnjega šolskega leta sprejelo pravilnik o začetku pouka, ki določa, da se pouk ne sme začeti pred 7.30 uro. Kot župan občine Ormož povsem razumem skrb ministrstva, ki želi s tem ukrepom na eni strani znižati stroške in na drugi strani zaščititi šolarje pred preranim začetkom pouka. Na drugi strani pa so šolarji na podeželskih območjih vezani na šolske prevoze, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo plačujejo občine. Za občino Ormož, ki je lani objavila 4 letni razpis za šolske prevoze, pomeni zamik pouka dodatne stroške zaradi drugačnega voznega reda otrok. Koncesionar, prevozno podjetje Veolia Transport tako pogojuje dodatno plačilo. Prvotni zahtevek smo sicer uspeli zmanjšati za polovico, kar pa še vedno za eno šolo s 145 učenci pomeni dodatnih 23.000 EUR.

Ker se tudi občinam zaradi gospodarske krize zmanjšujejo finančni prilivi, se nam zdi nerazumno, da se s pristojnimi na ministrstvu nismo uspeli dogovoriti za drugačen začetek pouka, pa čeprav je uradnik na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Alen Kofol v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo z dopisom, dne, 24.8.2012 občini odpisal, da se bo najbrž zaradi novega pravilnika potrebno dogovoriti z lokalnimi skupnostmi. Na naši občini tak način dogovarjanja razumemo kot enosmerno cesto, katere dogovor je jasen. Pouk se bo začel ob 7.30 in pika, ne glede na posledice.

Kot župan podpiram prizadevanja vlade o znižanju stroškov, želimo pa si, da bi tudi ministrstva prisluhnila finančnim težavam in argumentiranim pobudam občin.

Iz tega razloga vas g. minister dr. Žiga Turk javno prosim, da še enkrat proučite zahtevo po enotnem začetku pouka in če ne drugo, nam vsaj omogočite neko prehodno obdobje, v katerem bomo lahko uredili organizacijo pouka, ne da bi tako drastično posegali v občinske proračune kot je v opisanem primeru.

S spoštovanjem.

Ormož, 03.09.2012
Alojz SOK, dr.vet.med.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ