S 3.zbora članov Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic:

Zbranim se je pridružil tudi minister za zdravje dr. Dorijan Marušič

V Ormožu je včeraj (torek, 29.marca) potekal TRETJI zbor članov „ZDRUŽENJA DIREKTORJEV in STROKOVNIH DIREKTORJEV SLOVENSKIH BOLNIŠNIC“.
30 udeležencev se je najprej zbralo v prostorih ormoške Psihiatrične bolnišnice, kjer je potekal tudi uradni del Zbora. Po ogledu bolnišnice so se odpravili v Dvorec Jeruzalem, kjer je bilo predavanje na temo „Obvladovanje stresa“. Predaval je prof. dr. Bojan Zalar – direktor Psihiatrične klinike Ljubljana. Nato pa se je zbranim pridružil še minister za zdavje Dorijan Marušič, ki je predstavil predlog nadgradnje zdravstvenega sistema do leta 2020.
Glede na to, da se je minuli teden končala javna razprava na to temo, je srečanje bilo lepa priložnost, da se direktorji slovenskih bolnišnic pogovorijo o prednostih in pomanjkljivostih ministrovega predloga nadgradnje.
Čeprav je Zakonodaja na področju zdravstvene dejavnosti zelo obsežna, to področje ureja večje število zakonov – od Zakona o zdravstvenem varstvu, do Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem zavarovanju in tako naprej – se takrat, ko gre za urejanje državnega sistema zdravstvene oskrbe v ospredje postavijo tri ključna vprašanja: Kaj nam lahko zdravstveni sistem ponudi, koliko nas bo to stalo in kje bomo oskrbo dobili?
Minister dr. Dorijan Marušič meni, da „Nadgradnja zdravstvenega sistema“ zagotovo prinaša …..

Marusic_izjava_1

Splošna podpora se kaže predvsem usmeritvi v preventivo in promociji primarne ravni zdravstvenega sistema. Ponudba zdravstvenih storitev bi naj bila bolj razpršena povdarja minister:

Marusic_izjava_2

Tu bi vmes lahko bilo malo muzike

Kot je znano, je v predlogu nadgradnje zdravstvenega sistema do leta 2020 minister dr. Dorijan Marušič – med drugim – pripravil tudi tri predloge spremembe zdravstvenega zavarovanja:
Prvi predlog predvideva prenos celotnih sredstev iz dopolnilnega v obvezno zdravstveno zavarovanje, s čimer bi sicer zagotovili skoraj absolutno dostopnost državljanom do zdravstvenih storitev brez čakalnih dob, vendar pa bi se na ta račun povečala prispevna stopnja za 2,4 odstotne točke, kar bi ogrozilo javnofinančno vzdržnost.
Drugi predlog predvideva prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, v takem obsegu sredstev, kot jih zdaj namenjajo dopolnilne zdravstvene zavarovalnice, in redefinicijo košarice pravic. Po tretji možnosti pa bi iz košarice izločili bistveno več pravic.

Na sliki: Minister dr. DORIJAN MARUŠIČ pri predstavitvi predloga “Nadgradnje zdravstvenega sistema” v konferenčni dvorani dvorca Jaruzalem ( Foto: KP)

Po razpravi o „nadgradnji zdravstvenega sistema v Sloveniji“ so se udeleženci srečanja oziroma Zbora „ZDRUŽENJA DIREKTORJEV in STROKOVNIH DIREKTORJEV SLOVENSKIH BOLNIŠNIC“ odpravili še na skupno kosilo v Dvorcu, pozneje pa obiskali še ormoško vinsko klet.

Na sliki: Majda Keček – direktorica Psihiatrične bolnišnice Ormož ter gostiteljica srečanja in dr. Dorijan Marušič- minister za zdravje med pogovorom

Karolina Putarek