Aktiv ravnateljev občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je letos že osmič ob Dnevu učiteljev pripravil svečanost, kjer so podelili priznanja in nagrado poimenovano po slovenskem pedagogu, rojaku – doma iz Središča ob Dravi, doktorju Karlu Ozvaldu.

Na slovesnosti je prisotne pozdravila vodja Aktiva ravnateljev, ravnateljica Osnovne šole Središče ob Dravi mag. JASNA MUNDA, ki je izpostavila, da je delo učitelja vse bolj zahtevno, a še vedno lepo. Posebno zahvalo za dolgoletno sodelovanje je namenila posebni gostji VERI BEVC, predstavnici Zavoda za šolstvo OE Maribor, ki se odpravlja v pokoj. V imenu Zavoda je v nadaljevanju spregovorila ROMANA FEKONJA in zbranim – zaposlenim v vzgoji in izobraževanju čestitala ob Dnevu učiteljev; v imenu županov občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pa je zbrane pozdravil in se jim zahvalil za vso opravljeno delo, župan občine Ormož DANIJEL VRBNJAK.

Priznanja za 20, 30, 40 let dela v vzgoji in izobraževanju, ter priznanje ob upokojitvi ter nagrado dr. Karla Ozvalda sta podelila župan DANIJEL VRBNJAK, mag. in vodja Aktiva ravnateljev mag. JASNA MUNDA.

Priznanje za 20 let dela v vzgoji in izobraževanju so prejeli:
Renata Bezjak, Gimnazija Ormož
Gordana Črnivec, OŠ Velika Nedelja
Nataša Grabovac, Vrtec Ormož
Franja Grof, Vrtec Ormož
Suzana Ivanuša, OŠ Središče ob Dravi
Irena Kandrič, OŠ Ormož
Tanja Klemenčič, Vrtec Ormož
Milena Kosec, OŠ Miklavž pri Ormožu
Ksenja Kostanjevec, OŠ Velika Nedelja
Darja Kovačec, OŠ Velika Nedelja
Danijel Lesjak, OŠ Ormož
Nataša Najžar, Vrtec Ormož
Violeta Petek, OŠ Središče ob Dravi
David Petek, Glasbena šola Ormož
Saša Prapotnik, OŠ Ormož
Darinka Rajh, OŠ Ivanjkovci
Boštjan Rajh, OŠ Ivanjkovci
Danica Rižnar, OŠ Ormož
Majda Topličar, vrtec pri OŠ Miklavž pri Ormožu
Bojana Zadravec, OŠ Miklavž pri Ormožu
Andreja Žinko, OŠ Ivanjkovci

Priznanje za 30 let dela v vzgoji in izobraževanju:
Rado Munda, Glasbena šola Ormož
Željko Kristofić, OŠ Ormož

Priznanje za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju:
Darja Hedžet, Vrtec Ormož
Nevenka Jambriško, OŠ Miklavž pri Ormožu
Gloria Mlinarič, OŠ Stanka Vraza Ormož
Mira Grmič Podgorelec, OŠ Stanka Vraza Ormož
Boris Polak, OŠ Ormož
Štefanija Šalamija, OŠ Sveti Tomaž
Priznanje ob upokojitvi in za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju:
Marjeta Cuk, OŠ Središče ob Dravi
Dragica Cvetko, OŠ Središče ob Dravi
Alenka Gašperič, OŠ Velika Nedelja
Slavica Kosec, vrtec pri OŠ Ivanjkovci
Terezija Lukman, OŠ Ivanjkovci
Andreja Resman, OŠ Stanka Vraza Ormož
Milena Vrabič, Vrtec Ormož

Priznanje za dolgoletno delo v vzgoji in izobraževanju ob upokojitvi v letu 2019 je prejela:
Božena Stajnko, OŠ Sveti Tomaž

Nagrada dr. Karla Ozvalda vzgojiteljici “z dušo in srcem” Stanki Špindler

Nagrado dr. Karla Ozvalda za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju vzgoje in izobraževanja. Nagrado za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju vzgoje in izobraževanja dr. Karla Ozvalda pa je letos prejela Stanka Špindler iz VRTCA Ormož.

Po uradnem delu oziroma po svečanosti, ki je potekala v Domu kulture v Ormožu so si zbrani ogledali še nastop stand up komika Tadeja Toša.

5. oktober svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil UNESCO. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo (ILO) sprejeli Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

V vzgoji in izobraževanju v Sloveniji je zaposlenih 44600 delavcev ali 6,3 % vseh zaposlenih.

VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, 10. oktobra ob 20.uri.