Gradbena dela za širitev stavbe Zdravstvenega Doma Ormož – v vrednosti dobrih 1,172 milijona evrov, se bodo po zapletih s pridobitvijo gradbenega dovoljenja vendarle začela. Gradbena dela bo izvajalo podjetje VG5 iz Ljubljane. V teh dneh potekajo postavitve varnostnih ograj, kar pomeni precej spremenjen parkirni režim. Parkirnih mest bo precej manj in označena bodo kot modre cone.
Čas parkiranja bo omejen na dve uri, parkirišča bodo redno nadzorovali tudi redarji, zato se bo še najbolje do Zdravstvenega doma odpraviti peš, če vam le zdravje to dopušča.