Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in direktorica Komunalnega podjetja Ormož sta danes podpisala pogodbo za rekonstrukcijo oz. obnovo obstoječega dela vrtca ter izvedbo prizidave VRTCA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU.   Zgradba vrtca tlorisnih dimenzij  15,26 m x 25,79 m, bo po opravljenih pogodbenih delih  za nekaj manj kot 300 kvadratnih metrov večja. Tako bo vrtec prostornejši, v zgradbi pa bo tudi knjižnica.   Dograjen bo na južni strani obstoječega vrtca, kjer sta predvideni dve igralnici s  sanitarijami, večnamenski prostor s shrambo za rekvizite, predprostor in  garderoba. Predvidena prizidava bo razgibanega pravokotnega tlorisa,  maksimalnih zunanjih tlorisnih dimenzij 25,54 m x 16,73 min terase.   Vrtec bo imel štiri vhode,  vhod v pritličje iz vzhoda za šolske prostore in iz zahoda za knjižnico, ter v vhod v vrtec na vzhodu ter stranski vhod za servisne prostore na jugu obstoječega objekta.

Vrednost investicije znaša 1.502.532,30 evrov.  Dela bo Komunalno podjetje pričelo maja letos in jih bo zaključilo junija  leta 2023. Gradnjo financira občina iz proračuna letos in v letu 2024.   Razpisi za državna oziroma evropska sredstva za takšne namene bodo šele leta 2025/26, širitev vrtca v Miklavžu pri Ormožu pa je nujna, saj prostori ne ustrezajo predpisanim normativom.

Modernizacija cest in mostu

Poleg pogodbe za gradnjo vrtca v Miklavžu pri Ormožu pa sta župan in direktorica Komunalnega podjetja Ormož podpisala tudi pogodbo za  “Modernizacijo cest v občini Ormož v letu 2023”.     Vrednost  investicije »Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2023« znaša 780.709,76 EUR z zajetim DDV.  Rok za izvedbo del  je 31. 8. 2023.

1. Modernizacija JP 802661, odsek Stanovno
2. Modernizacija JP 802981, odsek Pavlovski Vrh
3. Modernizacija JP 804271, odsek Lešnica Litmerk
4. Modernizacija JP 804281, odsek Lešnica Strezetina
5. Modernizacija JP 804487, odsek Novakova cesta
6. Modernizacija JP 804501 Lešnica Strezetina, odsek 1
7. Modernizacija JP 804501 Lešnica Strezetina, odsek 2
8. Modernizacija JP 804501 Lešnica Strezetina, odsek 3
9. Rekonstrukcija mostu čez Ščukovo grabo na LC 302021
10. Ormož – Koračice v kraju Lešnica