Okrajno sodišče v Ljutomeru je danes ( četrtek ) po obtožnem predlogu Okrajnega državnega tožilstva na Ptuju Alojza Soka in Martina Hebarja oprostilo vseh obtožb v zvezi z zlorabo uradnega položaja, saj po 3. točki 358 člena ZKP ni našlo nobenega dokaza za storjeno očitano kaznivo dejanje zoper Stanislava Nemca.

Naj spomnimo:

Gre za spor z enim izmed občanov (Stanislavom Nemcem), ki je na upravno sodišče vložil tožbo glede gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije, pločnika in razsvetljave za rastlinsko čistilno napravo v Sodincih. Izgradnja kanalizacije in čistilna naprava bi mu naj zmanjšali vrednost njegovega premoženja.

Kot je znano je župan Alojz Sok predlagal, da se napravi cenitev, in če bi ta dokazala, da se je vrednost premoženja zmanjšala, bi občina izplačala odškodnino. Hkrati pa mu je župan ponudil kavcijo pod določenimi pogoji zavarovanja, npr. s hipoteko.

Omenjeni občan pa naj bi pozneje trdil, da mu je Sok preko Hebarja obljubil 10.000 evrov, če umakne sodbo z upravnega sodišča, kar naj bi bila podlaga za obtožni predlog.