Župan občine Ormož Alojz Sok predstavil polletno realizacijo občinskega proračuna, ki je letos „težak“ 23,4 milijona evrov. V tem znesku je vštet tudi dober milijon evrov in pol iz minulega proračunskega leta.
Skupni prihodki so bili v prvih sedmih mesecih tega leta glede na predvideni plan realizirani 37-odstotno, kar pomeni 8,8 milijona evrov. Davčni, nedavčni in kapitalski dohodki so bili realizirani v okviru načrtovanega, transferni prihodki pa so bili realizirani le v višini 17,2 odstotka in še to gre za nakazilo za plačilo druge in tretje faze namakalnega sistema, ki so ga gradili v lanskem letu. Za vse ostale investicije, ki so v teku in so skupaj vredne več kot 15 milijonov evrov pa pričakujemo finančne transferje v drugi polovici leta. Občina Ormož seveda pri tem ni izjema, je dejal župan Alojz Sok in dodal, da so v podobnem položaju vse slovenske občine. To pomeni, da so občine izpostavljene velikemu tveganju, če seveda do konca leta za izvedene investicije od države ne bodo prijele nakazil. V tem primeru bi se občine morale kratkoročno zadolževati. „ Naš cilj in želja sta, da prejmemo od strani države in Evropske skupnosti odobrena sredstva, v nasprotnem primeru pa lahko imamo vsi skupaj velike težave“, je opozoril župan Aloj Sok.
Kar se tiče polletnih odhodkov pa je župan povedal, da je občina do tega trenutka realizirala 4,8 milijonov evrov odhodkov, kar znaša samo dobrih 20-odstotkov predvidene letne realizacije. Pri tekočih odhodkih je realizacija okrog 45- odstotkov, investicijski odhodki pa so glede na plan realizirani samo v višini 7- odstotkov. To pa je seveda tudi logično, saj so se investicije v letošnjem letu tudi zaradi slabega vremena pričele šele maja, prve situacije za izplačilo pa so prispele šele v juniju.
Čeprav je občina Ormož trenutno v zelo bogatem investicijskem obdobju, pa župan Alojz Sok pove, da smo v občini tako visok proračun v preteklosti že imeli in to v času, ko smo gradili širokopasovno omrežje. V tem trenutku ima občina Ormož za okrog dva milijona evrov dolgov, vendar zadolžitev ne predstavlja bistvenega tveganja za tekoče poslovanje. Anuiteta skupaj z obrestmi letno znaša okrog 500 tisoč evrov.

3400 fotokopij na zahtevo opozicije

Poleg predstavitve polletne realizacije občinskega proračuna pa je župan pokazal tudi 3400 listov dokumentov, ki jih je občinska uprava pripravila na zahtevo opozicije v občinskem svetu. Povedal je, da so to dokumenti zbrani iz različnih spisov ter dodal: „ V preteklosti smo podobne pakete opoziciji že posredovali, čeprav so te zadeve nerazumljive, kajti 3400 strani ne more nihče kar tako pregledati. Kup tega papirja, skupaj s poštnimi stroški je vreden 263 evrov. Toliko bi lahko vlagateljem zahtevka za izdajo tega gradiva tudi zaračunali. Vendar so na vlogi zapisali, naj se stroški pokrijejo iz sredstev za delovanje Kluba, v imenu katerih je zahtevek predložil vodja Kluba in občinski svetnik Stanko Podgorelec. Če Občina tega gradiva ne bi pripravila in izročila, bi izročitev itak dosegli preko informacijske pooblaščenke, kar se je v preteklosti že zgodilo. Razumem, da ima opozicija pravico sodelovati pri odločanju o javnih zadevah; da pa zahteva takšne kupe dokumentacije, pa je nerazumljivo in zato to razumem kot zafrkavanje Občinske uprave“, je povedal župan Alojz Sok, ki je pokomentiral tudi dogajanja v občinskem svetu: „ Ne bi mogel reči, da je Občinski svet v Ormožu kaj drugačen od drugih občinskih svetov v drugih občinah. V našem občinskem svetu je razprava dokaj živahna. Odločitve niso sprejete, tako kot morda v nekaterih drugih občinah, z dvigom rok. Menim, da gre za čisto demokratično normo, čeprav se to vidi tudi drugače. Sam sem zagovornik parlamentarne demokracije, to pomeni soočanja različnih pogledov in argumentov. Naš Občinski svet sprejema odločitve z zadostno večino. V preteklosti smo imeli na Občini številne inšpekcije različnih ministrstev in moram reči, da glede dela Občinske uprave do tega trenutka niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti“.
Da se mu zato zahtevki po takšnih kupih dokumentacije zdijo iracionalni, je še povedal župan Alojz Sok.