Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog v času od 7:00 ure, dne 16. 8. 2013 do 7:00 ure dne 19. 8. 2013, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:


PETEK 16. 8. 2013:

Ob 12.20 uri so v Ormožu obravnavali prometno nesrečo z manjšo materialno škodo na parkirnem prostoru, do katere je prišlo zaradi nepravilnega premika enega izmed udeležencev.

Ob 14.38 uri so v Litmerku obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi.

Ob 16.55 uri so na policijski postaji sprejeli pisno prijavo za kaznivo dejanje, kateri bo zaradi krajevne pristojnosti odstopljen na PP Škofja Loka.

SOBOTA 17. 8. 2013:

Ob 17.10 uri so v Rucmancih opravili intervencijo v zasebnem prostoru. V postopku je bilo ugotovljeno, da je prišlo do verbalnega spora med partnerjema. Izdan je bil plačilni nalog.

NEDELJA 18. 8. 2013:

Ob 14.50 uri so bili obveščeni o požaru na območju Dobrave. Patrulja je na kraju ugotovila, da je po vsej verjetnosti prišlo do samovžiga odloženega odpadnega vejevja. Ker ni nastala materialna škoda, je zadeva zaključena bila z uradnim zaznamkom.

Ob 20.48 uri so v Bratonečicah obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi.

Ob 21.57 uri so v Krčevini opravili intervencijo v zasebnem prostoru. Ugotovljeno je bilo, da je bivši partner nadlegoval partnerico. Izdan mu je bil plačilni nalog.


Napoved aktivnosti za ponedeljek, dne 19. 8. 2013:

– v času od 19. 8. do 25. 8. 2013, bomo na območju celotne PU Maribor izvajali evropsko usklajen nadzor hitrosti »SPEED«, v sklopu katerega se bodo s ciljem zmanjšanja problematike hitrosti v cestnem prometu prioritetno izvajale aktivnosti povezane z nadzorom hitrosti.

Ocena prometno varnostnih razmer

Na območju PU Maribor se je v obdobju od 1. 1. do 27. 7. 2013, zgodilo 2.016 (2.578) ali 22 % manj prometnih nesreč, od tega 7 (10) prometnih nesreč s smrtnim izidom, 754 (812) ali 7 % manj s telesnimi poškodbami in 1.255 (1.756) ali 29 % manj z materialno škodo. V prometnih nesrečah je 7 (10) udeležencev umrlo, 49 (56) je bilo hudo in 1.008 (1.080) ali 7 % manj lahko telesno poškodovanih. Najpogostejši vzroki hujših prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Najpomembnejši vzrok predvsem hujših prometnih nesreč je torej še vedno neprilagojena hitrost vožnje. Zaradi te se je v navedenem obdobju zgodilo 247 (298) ali 17 % manj prometnih nesreč, od tega kar 4 (1) prometne nesreče s smrtnim izidom, 113 (161) ali 30 % manj s telesnimi poškodbami in 130 (136) z materialno škodo. V teh prometnih nesrečah so 4 (1) udeleženci umrli, 21 (14) ali 50 % več je bilo hudo in 134 (203) ali 34 % manj lahko telesno poškodovanih.

Problematika neprilagojene hitrosti na območju PU Maribor najbolj izstopa na cestah v naseljih (na njih se je zgodil 54 % delež prometnih nesreč), kjer vozniki motornih vozil dovoljene hitrosti vožnje pogosteje prekoračujejo. Glede na posledice je problematika neprilagojene hitrosti izstopala tudi na regionalnih cestah II. in III. reda ter avtocesti.Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se je zgodilo ob ponedeljkih, četrtkih in petkih, glede na urne intervale pa se je tovrstnih prometnih nesreče največ zgodilo v jutranjem in popoldanskem času. V povezavi s problematiko hitrosti izstopa tudi problematika alkohola, kot sekundarnega vzroka prometnih nesreč, saj povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti pogosto vozijo pod vplivom alkohola (delež alkoholiziranih povzročiteljev je pri prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti 14 %, medtem ko je skupni delež 9,4 %).

Aktivnosti v času akcije

V času izvajanja akcije bomo na Policijski postaji Ormož med rednim delom zagotoviti intenziviranje aktivnosti na področju nadzora hitrosti. Poleg izvajanja aktivnosti med rednim delom bomo v četrtek, 22. 8. 2013, v času od 07:00 do 14:00 ure izvedli poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti, po metodologiji »Veriga«.

PRIPRAVILA:
Jožef Magdič, policist I
in Edvard Cvetko, komandir, višji policijski inšpektor II