Naslovna fotografija: Oljarna Središče ob Dravi na sejmu KOVITO 2010

5.sejem KOVITO bo v času od 20.do22.aprila potekal na lokaciji AVTOCENTRA na Hardeku. Glavni organizator sejma je Območna ortniško podjetniška zbornica Ormož, ki je k soorganizaciji povabila podjetje tudi Jeruzalem SAT Ormož skupaj z njihovo Oljarno Središča ob Dravi, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Javno razvojno agencijo Ormož skupaj z TICom Ormož ter Občino Ormož, Oddelek za gospodarstvo.
Na sestanku organizacjskega odbora, ki se je sestal minuli petek, je bil podan tudi predlog, da se k sodelovanju povabi tudi KZ Ormož.
Sejem, ki je sicer namenjen promociji obrti, turizma, vina in kletarske opreme bo tokrat vrata odprl tudi razstavljalcem
kmetijske opreme,
dopolnilne dejavnosti in domače obrti,
opremi za dopolnilne dejavnosti in embalaži za izdelke domače obrti,
oljastvu s poudarkom na kontinentalnih oljih,
kmečkemu turizmu,
in podono.
Tudi na 5. sejmu KOVITO bo OOPZ Ormož skupaj z občino Ormož pripravila predstavitev srednjih šol in raznih poklicev.Občina Ormož za predstavitev le-teh Občina Ormož namenja 1.500 EUR. Potrebno pa bo zagotoviti tudi zunanjim šolam, da pripeljejo učence 8. in 9. razredov na ogled sejma.

Soorganizatorji pozivajo razna društva in ustanove, da v času trajanja sejma organizirajo v Ormožu ali okolici kakše druge dogodke in tako pripomorejo k pestrejšemu dogajanju v času sejma. Na sejmu bo (po predhodnem dogovoru z organizatorji) možna predstavitev raznih glasbenih in kulturno umetniških skupin.

„Cilj tudi 5. sejma KOVITO 2012 v Ormožu je omogočiti, da se razni proizvajalci, kmetije z dopolnilno dejavnostjo in drugi predstavijo domačemu potrošniku, spoznajo kako se pripraviti na sejemski nastop in kako uspešno prodati svoje izdelke in storitve. Organizatorji tudi želijo, da na enem mestu združijo tako proizvajalce opreme, ponudnike raznih uslug, izdelovalce raznih izdelkov dopolnilnih dejavnosti, ter kupce (potrošnike) na drugi strani“, pravi predsednik OOZ Ormož IVAN BABIČ.

Ivan Babič, predsednik OOZ ORMOŽ: Sejem KOVITO daje veliko možnosti.....