Elektro Slovenija (ELES) v mesecu februarju izvaja informativne dneve za lastnike zemljišč na trasi daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce – Pince.

Danes ( sreda, 27.02.2013 ) so svojo informativno točko postavili v prostorih Občine Ormož med 12.00 in 16.00 uro.

Vabljeni!