V Ormožu danes poteka 6. srečanje slovenskih vzgojno izobraževalnih zavodov, ki so vključeni v projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Projekt izvaja Zavod RS za šolstvo in poteka v obdobju od februarja 2022 do 20. novembra 2023.

V tem času 38 VIZ (10 vrtcev, 20 osnovnih šol in osem srednjih šol), ki so bili izbrani za sodelovanje v projektu, izvaja načrtovane aktivnosti s področja podnebnih vsebin in ciljev z namenom celostnega vključevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.  Med temi so dva vrtca, štiri osnovne šole in dve gimnaziji vključeni v vzpostavitev demonstracijskih vzgojno izobraževalnih organizacij oziroma demonstracijskih pedagoških praks.

Projekt Podnebni cilji in vsebine je eden izmed korakov k uresničevanju vizije in ciljev trajnostnega razvoja. Zaradi soodvisnosti trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb ter dejstva, da imamo v slovenskem prostoru že uveljavljeno vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, se projekt nanaša še na podnebne spremembe, njihovo blaženje ter prilagajanje v kontekstu siceršnje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Tako je projekt in tudi današnje že 6.srečanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju namenjeno ravnateljem in strokovnim delavcem v Vzgojno izobraževalnih zavodih, ki so vključeni v projekt in predstavljajo podporo pri izvajanju aktivnosti projekta.

Sodelujoči partnerji v projektu so Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije in Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki pri načrtovanju usposabljanj sledijo ključnim dokumentom s tega področja, kot so: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in UNESCO – Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: Kažipot in GreenComp: Evropski okvir kompetenc za trajnostnost.

Uvodni pozdrav udeležencem srečanja, ki se je pričelo ob 10.uri v Domu kulture, je namenila SAŠA KREGAR, vodja projekta. Potem je spregovoril dr. VINKO LOGAJ – direktor ZRS za šolstvo, sledilo je predavanje TINE KOBILŠEK – vodje Sektorja za podnebne politike MOPE, potem jena temo “naš planet v luči podnebne krize”   spregovoril dr. GREGOR TORKAR s Pedagoške fakultete v Ljubljani;  preko videokonference je zbrane pozdravil še  dr. ARJEN WALS iz nizozemske fakultete Wageningen University & Research in predstavil najnovejša dognanja o podnebnih razmerah. Srečanje pa bo s predavanjem zaključil dr. DAMIJAN DENAC.   Po kosilu, približno ob 15.15 uri,  se bodo zbrani odpravili še na ogled Ormoških lagun, skozi katere jih bodo vodili tamkajšnji strokovni sodelavci.