S sodelovanjem do uspeha v turizmu

V Rdeči dvorani Gradu Ormož je 4. maja potekal gospodarski razvojni forum o turističnem razvoju Ormoža. Na njem je bil predstavljen projekt podravsko-ptujsko-ormoške regionalne destinacijske organizacije (RDO), katere cilj je vzpostavitev dolgoročnega partnerstva za razvoj turizma na tem območju.
Na forum so bili vabljeni predstavniki gospodarstva, društev, zavodov in vsi, ki sodelujejo pri razvoju turizma v občinah Ormož in Središče ob Dravi.

Krepitev turizma v regiji s turističnimi geografskimi znamkami

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je bilo uspešno na razpisu za razvoj destinacijskih organizacij, ki ga je v lanskem letu razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo. Gre za projekt, v katerega je vključenih 19 občin Spodnjega Podravja, za sodelovanje pa se dogovarja še 12 občin, ki vidijo odlično priložnost za razvoj ene najmočnejših gospodarskih panog – turizma, skozi 4 geografske turistične tržne znamke: : Jeruzalem Ormož – pravljica sonca, Haloze – nazaj k naravi, Slovenske gorice – preprosto čudovite in Ptuj – zakladnica tisočletij. Območje RDO

EU denar samo za tiste, ki so pripravljeni sofinancirati

Podravska-Ptujsko-Ormoška regionalno destinacijska organizacija (RDO), ki bo skrbela za povezovanje posameznih turističnih ponudnikov v turistične produkte v okviru tržnih znamk, skupno promocijo in prodajo v Sloveniji ter tujini. Evropska sredstva, ki so bila pridobljena za vzpostavitev in delovanje RDO, pa je možno počrpati samo, če k projektu kot partnerji s finančnim vložkom pristopijo v prvi vrsti občine, nato pa še turistični ponudniki iz regije, ki so zainteresirani za skupen nastop na trgu. Občine in država lahko vzpostavijo samo okolje, v katerem uspeva turizem. To nalogo sta opravili med drugimi tudi občini Ormož in Središče ob Dravi s sofinanciranjem projekta RDO. Občine so zagotovile denar za skupni nastop tako najmanjših kot največjih turističnih ponudnikov doma in v tujini s pomočjo različnih promocijskih aktivnosti.
Da pa bi RDO, katere 3-letni proračun znaša 576.00 € zares zaživelam, je potrebna podpora gospodarstva, brez tega je ne bo, je povedal Dejan Podgoršek, koordinator strokovnega dela projekta. Gospodarstvo je tisto, ki mora v okviru RDO začutiti priložnost, da svoje izdelke in storitve ponudi na trgu.
Vsi, ki so dejavni na področju turizma, se namreč srečujejo z visokimi stroški oglaševanja in trženja, izgradnja lastne blagovne znamke, pa je povezana s še posebej visokimi stroški in manjši turistični ponudniki si je pogosto sploh ne morejo privoščiti. Dodatni stroški nastanejo, če želimo, da so naši oglasi, prospekti in spletne strani profesionalno oblikovani. Profesionalne fotografije in predstavitveni filmi so zaradi svoje cene mnogim nedosegljivi. Rešitev je v povezovanju in skupnem nastopu na trgu. In ravno to je naloga RDO.

Promocija skupnih tržnih znamk za turističnega ponudnika pomeni, da bo vključen v tiskane zloženke, prospekte, kataloge in njihove elektronske različice, da bo posredno prisoten na najpomembnejših turističnih sejmih po Evropi, da mu bodo na voljo profesionalno oblikovane fotografije in predstavitveni filmi, da bo predstavljen na spletni strani RDO in v 24-urnem »touch screen« informacijskem sistemu, ki je med turisti zelo priljubljen. Promocijska sredstva iz projekta RDO so namenjena oblikovanju in oglaševanju turističnih paketov geografskih znamk v časopisih in revijah, na letališčih, na televiziji in na spletu. Vključeni turistični ponudniki bodo prisotni v prodajnih paketih geografskih blagovnih znamk, ki jih bodo prodajale najpomembnejše turistične agencije. In vse to je po zaslugi odobrenega projekta in pridobljenih sredstev turističnim ponudnikom Spodnjega Podravja na voljo že, če so pripravljeni k projektu pristopiti za vsaj 41,67 € na mesec. Za primerjavo: za takšen znesek ni možno objaviti niti malega oglasa.
Foruma se je udeležil tudi ormoški župan, Alojz Sok, ki je pozdravil idejo o vzpostavitvi RDO, saj se zaveda, da brez sodelovanja in velike vloge gospodarstva, razvoja ne bo. Projekt RDO tako največ koristi prinaša ravno ponudnikom turističnih izdelkov in storitev, ki bodo s sodelovanjem utrdili položaj na trgu in povečali svoj prepoznavnost.

Če se želite pridružiti in ste zamudili predstavitev na gospodarskem forumu v Ormožu, nam pišite na anja@bistra.si ali pokličite na telefonsko številko 02 748 02 64.

Občina Ormož