Občinski svet se je na današnji seji seznanil o izvedenih aktivnostih izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestu Ormož. V Ormožu sistema daljinskega ogrevanja doslej nismo  imeli, zato je občina k projektu v okviru »lokalnega energetskega koncepta« pristopila 2016.  Načrt je bil, da skupaj z Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje poišče investitorja, ki bi mu podelili koncesijo za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, ali pa bi občina na svoje stroške v mestu zgradila sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. S projektom namreč občina izpolnjuje zahteve Republike Slovenije o 25% deležu obnovljive energije v skupni energetski bilanci. ( Kot je znano je občina s pomočjo Kohezijskih sredstev in energetsko obnovila kar nekaj javnih objektov in prešla na ogrevanje s toplotnimi črpalkami ali peleti).

V zvezi z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso je tako do danes bilo izvedenih že kar nekaj aktivnosti:  Leta 2016 JE Občinski svet sprejel Odlok o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ormož, potem je februarja leta 2018 bil sprejet Odlok o podelitvi koncesije. (Na razpis sta se prijavila dva ponudnika, in sicer podjetje EBIOMTE iz Slovenskih Konjic in konzorcij OPSEN d.o.o. Ormož & Javne službe Ptuj. Zaradi določenih razhajanj v ponudbah, oziroma, ker ponudbi nista bili primerljivi,  se je komisija odločila, da postopek izbire koncesionarja ustavi).   A je potem podjetje EBIOMTE oktobra 2018 na občino poslalo vlogo za izdajo soglasja za tržno distribucijo toplote v mesto, ki jo je prejšnji občinski svet na seji 5.novembra 2018 obravnaval in sprejel sklep o soglasju za izvajanje tržne distribucije toplote na območju mesta Ormož. Ta sklep je tako podlaga za pogajanja o končni ceni toplote iz daljinskega sistema, ki pa bi jih sedaj moral izpeljati novi Občinski svet.

Podjetje EBIOMTE d.o.o bi v sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso najprej priključil vse javne objekte v lasti in upravljanju občine ter tudi Policijsko postajo Ormož, Psihiatrično bolnišnico in Gimnazijo.

Toplarna bi stala ob Opekarniški cesti

V primeru, da se bo podjetje EBIOMTE z Občino Ormož dogovorilo glede cene daljinskega ogrevanja z biomaso, bo podjetje odkupilo parcelo v obrtni coni  (Opekarniška cesta, parcela št. 230/4 k.o. Ormož) in zgradilo sistem daljinskega ogrevanja.  Po zagotovilih investitorja bo projektno dokumentacijo izdelalo lokalno podjetje, prav tako bi gradnjo izvajala podjetja iz lokalnega okolja,  tudi lesni sekanci bodo izključno slovenski oz. s območja občine Ormož.

Potek aktivnosti in načrte podjetja EBIOMTE sta predstavila dr.Janez Petek iz Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje in Jakob Edler iz avstrijske veje podjetja EBIOMTE.

Svetniki so izrazili nekaj pomislekov oziroma so želeli nekaj podrobnosti v zvezi z možnostjo priključitve stanovanjskih hiš na ogrevanje, slišati je bilo tudi predlog, da pa bi vendarle še poskusili s toplo vodo v vrtini…

V glavnem pa je šlo samo za informacijo, tako, da še ni nič dokončnega. ( Na naslovni fotografiji je označena parcela, kjer bi morda enkrat stala toplarna)