Ormoško društvo upokojencev, ki šteje nekaj čez 500 članov ima novega predsednika. Dolgoletnega predsednika Milana Zore-ja je zamenjal 62 letni Andrej Pučko. Tako so se odločili člani na izrednem občnem zboru v začetku septembra.

Sicer pa ima DU Ormož odslej tudi novo sestavo Upravnega in Nadzornega odbora, nove člane v Častnem razsodišču, le referent za šport ostaja Mirko Majč.

Upravni odbor sestavljajo: Andrej Pučko, Marjan Premuš, ki bo odslej opravljal tudi funkcijo podpredsednika; Danica Majč bo tajnica, Nadja Plavec pa bo opravljala blagajniške posle. Ostali člani so še: Mirko Novak, Maks Vočanec, Darinka Rakovec, Branko Šoštarič, Marija Tušek in Matija Miško.

V Nadzorni odbor pa so bile izvoljene: Valerija Cigler kot predsednica, Marta Rizman in Valetnina Kuharič kot članici.

Častno razsodišče odslej sestavljajo: Marija Zemljak, Minka Rajh in Franc Pleh.

Zaenkrat bo vodstvo društva delovalo v skladu že sprejetega letnega plana, to pomeni ostalo bo aktivno na področju športnih in družabnih dejavnosti, še naprej pa bodo pod vodstvom Marije Hasaj aktivno delovali znotraj projekta „Starejši za starejše“.

Andrej Pučko ima skozi svojo aktivno delovno dobo veliko izkušenj z različnimi vodstvenimi funkcijami, med drugim je kar 25 let bil predsednik ROKOMETNEGA KLUBA ORMOŽ, verjame, da bo tudi kot predsednik DU ORMOŽ uspešen. Med načrti izpostavlja:

PRISLUHNI IZJAVI:
TUKAJ: Andrej PUČKO

Andrej Pučko (Foto: Karolina Putarek)