Ormoški občinski svet bo na današnji seji obravnaval dopolnjen predlog Proračuna občine za leto 2011. Med pomembnejšemi točkami dnevnega reda pa bo tudi obravnava pobude za pristop občine Ormož k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, v katero je sicer že vključenih 18 podravskih občin. Za skupno izvajanje nalog iz pristojnosti lokalne samouprave pa jim država sofinancira kar 50 odstotkov stroškov. Tako so občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi izrazile interes za vključitev v Skupno občinsko upravo Spodnjega podravja na področju občinskega redarstva in občinske inšpekcije.
Sicer pa bodo ormoški občinski svetniki danes imenovali tudi člana v Svet gimnazije Ormož in člana v Odbor za varstvo okolja in utbanizem ter določili višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil.
KP