Danes popoldne se bo Občinski svet Ormož sestal na 7.redni seji. Svetiki bodo obravnavali rebalans proračuna za letošnje leto, saj je potrebnih kar nekaj sprememb in v drugi obravnavi nadaljevali s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož. Nadaljevali bodo tudi s sprejemanjem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015-2020 ter imenovali direktorja Javne razvojne agencije Občine Ormož in člane v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sprejemali bodo še sklep o prekinitvi vseh aktivnosti v zvezi z odlagališčem v Ormožu, obravnavali bodo še nekaj premoženjsko pravnih zadev ter prečiščeni besedili Statuta občine in Poslovnika občinskega sveta.