V okviru prireditev Antonovanje na Kogu bo danes ob 12.uri v tamkajšnji dvorani Krajevne skupnosti srečanje prašičerejcev Slovenije. Organizatorji na srečanju pričakujejo predstavnike nevladnih organizacij prašičerejcev, prašičerejce, strokovnjake, poznavalce in zainteresirano javnost. Kot pravi predsednik Združenja rejcev prašičev Ormož Slavko Perc, bodo zbrani na srečanju poskušali poiskati skupne točke za sodelovanja v prihodnje. To bi namreč bilo več kot dobrodošlo v smislu skupnega nastopanja na trgu. Prašičereja je namreč po pomembnosti še vedno druga živinorejska panoga v Sloveniji z zelo dolgo tradicijo; prašičerejci pa da so po krivici postavljeni na stranski tir, odkar so s cenami še komaj konkurenčni prašičjemu mesu iz uvoza.