Ormoški občinski svet se bo danes popoldan sestal na 8.redni seji. Dopolnili in spremenili bi naj Odlok o lokacijskem načrtu za ormoško obrtno cono, razpravljali o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož, ki bi v bodoče naj delovala skupaj z Mladinskim centrom. Nadzorni odbor bo predstavil izsledke nadzora Zaključnega računa občine za leto 2014, potrdili pa bodo tudi javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave v občini Ormož, za katero je doslej skrbelo podjetje ISM, Danilo Ivanuša. Sicer pa bodo svetniki obravnavali še nekaj kadrovskih in premoženjsko pravnih zadev.