Župan Alojz Sok je na dnevni red uvrstil 11 točk, med katerimi bo verjetno najburnejša druga obravnava Predloga odloka o namenski porabi sredstev za infrastrukturo na območju katastrskih občin Hardek in Ormož, saj je opozicija k tej točki napovedala kar nekaj amandmajev.
V nadaljevanju pa se bodo svetniki seznanili z izvajanjem občinskega programa varnosti v občini Ormož; podali soglasje k investicijskim vlaganjem za leto 2013 v Lekarno Ormož; potrdili DIIP za revitalizacijo gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti; obravnavali predlog za razpis referenduma o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest; potrdili tudi zaprto listo kandidatov za člane razvojnega sveta regije Podravje; ter obravnavali še osem premoženjsko-pravnih zadev.

Seja bo na programu KTV ORMOŽ na ogled:
torek, 24.09.2013 ob 20.05 1.del (ponovitev v sredo, 25.09.ob 16.00)
sreda, 25.09.2013 ob 20.05 2 del (ponovitev v četrtek, 26.09.ob 16.00)

nedelja, 29.09. ob 11.35 uri
in
nedelja, 06.10. ob 11.35 uri