Člani DU Ormož so se v soboto zbrali na svojem rednem letnem občnem zboru, kjer so med drugim izvedli tudi nadomestne volitve za predsednika in tajnico. Namreč dosedanji predsednik ANDREJ PUČKO je z mesta predsednika odstopil. Kot je povedal, je z mesta predsednika odstopil izključno iz osebnih razlogov, kljub temu pa bo v društvu po svojih močeh aktiven še naprej. Izkazalo se je, da je za funkcijo predsednice v bodoče najprimernejša dosedanja tajnica, DANICA MAJČ, ki je končno bila edina kandidatka in soglasno izvoljena za novo predsednico. DU Ormož je najštevilčnejšo društvo v MZDU Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, saj šteje okrog 500 članov (na dan 31.12.2015 jih je bilo 476), tako da bo predsedovanje tako številnemu društvu za Majčevo velik izziv. A, kot je povedala, je dela v društvu navajena, saj je v več kot desetih letih svojega članstva v društvu, bila med aktivnejšimi člani, v tekočem mandatnem obdobju pa je opravljala dela in naloge tajnice. Sicer pa so na sobotnem občnem zboru izvolili tudi novo tajnico, to bo odslej ANICA MIŠKO s Huma.

Sprememba v vodstvu društva pravzaprav ne bo vplivala na že začrtano pot društva, društvo bo delovalo po zadanih smernicah in načrtih, je povedala Majčeva. Med temi bo največji izziv priprava na praznovanje 70. obletnice, ki jo društvo slavi prihodnje leto. ( Društvo je bilo ustanovljeno leta 1947). DU ORMOŽ ima že leta zelo aktivno športno sekcijo. Med športnimi aktivnostmi je še vedno najštevilčnejša kegljaška ekipa. Kegljanju s kroglo na vrvici pa sledijo balinanje, pikado, šah in telovadba. Poleg športnih navdušencev v društvu je zelo aktivna tudi sekcija, kjer se zbirajo ljubitelji ročnih del. Z letošnjim letom pa so ustanovili še sekcijo zbirateljev zgodovinskih predmetov povezanih z Ormožem.

Vse aktivnosti društva so namenjene druženju. Tako v DU ORMOŽ razen številnih športnih srečanj, vsako leto organizirajo dva izleta (spomladanski in jesenski), ki se jih člani množično udeležujejo. Lani so prvič imeli tudi piknik za vse člane in tudi ta bi naj postal tradicionalen. V zimskem času pa se odpravijo še na zimsko letovanje v upokojenski hotel Delfin v Izolo.

Društvo ima svojo atraktivno spletno stran www.du-ormoz.si , ki jo sproti posodabljajo, tako da so vsi lahko v sproti seznanjeni z obvestili in novicami.

Za Ormoškimi upokojenci je uspešno leto, je bilo povedano na minulem občnem zboru, med največjimi dosežki lanskega leta pa štejejo preselitev v nove večje prostore, kar jim omogoča lažje delo.

Občni zbor DU ORMOŽ je potekal v jedilnici OŠ ORMOŽ. Za uvod so jim šolarji pripravili krajši kulturni program.
Občnega zbora pa se je udeležilo tudi nekaj gostov, med katerimi so bili podžupan Mirko Novak, predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož Stanko Pignar, predsednik Pokrajinskega odbora DeSUS Ptuj – Ormož Emil Kumer,
direktorica Ljudske univerze Ormož Viki Ivanuša Klemenčič, predsednica Društva za osteoporozo Ormož Marta Peršak
in predsednik Društva upokojencev Cestica Stanko Korotaj.

VEČ z občnega zbora DU ORMOŽ si boste lahko ogledali v oddaji UTRIP ORMOŽA, 10.marca 2016 ob 20. Uri.