Konzorcij LAS UE ORMOŽ se je včeraj sestal na svoji 11.skuščini, ki je bila tudi volilna. Tako izvolili tudi nove člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora ter predsednika LASa UE ORMOŽ. Dosedanjega predsednika Mirka Cvetka, župana občine Sveti Tomaž, bo na tej funkciji zamenjal Danijel Vrbnjak, župan občine Ormož. Upravi odbor pa po novem sestavljajo: Danijel Vrbnjak, Jurij Borko, Mirko Cvetko, Marija Glavinič, Viki Ivanuša, Andreja Brglez, Ivan Babič, Diminik Bombek, Sonja Krabonja, Davorin Korpar in Polona Kukovec Lakota. Nadzorni odbor pa bodo naslednja tri leta sestavljali: Mirko Šerod, Jelka Trstenjak Zidarič in Damjan Štibler. Zlatko Zadravec, direktor Javne razvojne agencije Ormož, ki v LASu UE ORMOŽ deluje kot vodilni partner ocenjuje, da je LAS UE Ormož v treh letih, kar deluje dosegla cilje, ki so si jih zastavili v okviru strategije lokalnega razvoja. Do sedaj so objavili dva javna poziva (razpisa), enega iz Kmetijskega sklada in enega iz Regionalnega sklada. Spomnil je tudi, da je bila oblikovana kolektivna blagovna znamka, pod katero se bo v bodoče izvajala skupna promocija in trženje. Pripravljajo tudi sodobno spletno stran in vse ostalo, kar služi promociji turizma. Že v naslednjem tednu bo objavljen tudi nov javni poziv za sredstva iz Regionalnega sklada.