Kot smo že poročali, smo v času, ko sta bili sklicani PRVA konstitutivna in DRUGA redna seja Občinskega sveta Ormož s strani DRUŠTVA FORUM ORMOŽ v uredništvo prejeli »izjavo za javnost« v katerem opozarjajo na domnevne nepravilnosti pri sklicevanju sej ormoškega občinskega sveta. Po njihovih besedah bi sedaj že bivši župan Alojz Sok moral sklicati prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta najpozneje v petnajstih dneh po drugem krogu županskih volitev, ki so bile 2. decembra): »To pomeni najpozneje 17. decembra, kot to določa poslovnik občinskega sveta. A je samovoljno sklical konstitutivno sejo tri dni pozneje, v četrtek, 20. decembra. Tega ni opazila niti predsednica občinske volilne komisije, še manj občinska uprava. Dosedanji ormoški župan Alojz Sok se očitno požvižga na veljavne predpise s področja lokalne samouprave vključno z občinskim statutom in poslovnikom občinskega sveta,« pišejo v “izjavi za javnost”, pod katero je podpisan predsednik DRUŠTVA FORUM Vili Trofenik. Nadalje še opozarjajo, da naj bi v nasprotju z veljavno zakonodajo Sok sklical tudi drugo sejo občinskega sveta za 27. decembra z bogatim dnevnim redom, pa čeprav mu je mandat prenehal s potrditvijo mandata novega župana na prvi seji občinskega sveta, ki je potekala 20. decembra. »Sklic nadaljnjih sej skupaj s predlaganjem občinskih aktov v sprejem občinskemu svetu je v izključni pristojnosti novega župana. Vsekakor bo zanimivo razkritje razlogov za tako početje«, so še zapisali.

Kot potrjuje fotografija dokumenta, ki smo jo v uredništvo prejeli danes, so se za mnenje obrnili tudi na Ministrstvo za javno upravo, na Službo za lokalno samoupravo in prejeli sledeč odgovor: