Kot je znano, se je lani Komunalnemu podjetju Ormož iztekla pogodba za upravljanje Letnega kopališča. Pogodba pa se je konec lanskega leta iztekla tudi najemnici gostinskega dela GOSTILNI PROSNIK – Marija Jerič, s.p.. Tako je občina Ormož v začetku februarja objavila razpis za oddajo letnega kopališka z gostinskim lokalom v najem. Možno je bilo oddati ponudbo samo za gostinski lokal ali za letno kopališče z gostinskim lokalom, prednost so imeli ponudniki, ki so oddali ponudbo za najem letnega kopališča z gostinskim lokalom vred.
Na razpis za najem letnega kopališča z gostinskim lokalom sta prispeli dve ponudbi. Domače podjetje Franc Škorjanec, s. p., je oddalo ponudbo za celoten bazenski kompleks z gostinskim lokalom in je tako v skladu z razpisom imelo prednost pred drugim ponudnikom GOSTILNO PROSNIK – Marija Jerič, s.p., ki je oddala ponudbo samo za gostinski lokal.