Danes popoldne je v Beli dvorani Grajske pristave bila svečana podelitev maturitetnih spričeval dijakinjam programa predšolska vzgoja na Gimnaziji Ormož. Zbrane dijakinje, njihove starše in profesorski zbor je uvodoma pozdravil tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki jim je za uspešno poklicno maturo čestital in zaželel uspešno poklicno pot.

Poklicno maturo 2019 je opravilo vseh 13 dijakinj, ki so program predšolske vzgoje na gimnaziji Ormož zaključile kot druga generacija. Skupno je bilo mogoče doseči 23 točk, in sicer je bilo 8 točk možno doseči pri slovenščini, 5 točk pri predmetu vzgoja predšolskega otroka, 5 točk pri matematiki oziroma tujem jeziku in 5 točk pri izpitnem nastopu z zagovorom. Povprečno število doseženih točk letošnje generacije je 16,9.
»Vseh 13 dijakinj je bilo uspešnih, torej je letošnja generacija 100 % uspešna«, je ponosno povedala ravnateljica Gimnazije Ormož Klavdija Zorjan Škorjanec ter dodala, da je med temi tudi dijakinja, ki je na maturi dosegla 23 točk, torej vse možne točke. To je Zala Šešerko, ki je tako postala letošnja diamantna maturantka in prejela spričevalo s pohvalo in podpisom ministra za šolstvo, Jerneja Pikala.

Interes za vpis vse večji

Ormoška gimnazija deluje 21 let, od leta 2014 izvajajo tudi srednji strokovni program predšolske vzgoje. K njenemu obstoju in dobremu delovanju veliko prispeva njena ustanoviteljica, ormoška občina, saj jih vsa leta spodbuja tudi z od 80 tisoč do 150 tisoč evri letno za stroške delovanja in dodatne dejavnosti.
V program predšolske vzgoje za šolsko leto 2019/2020 je trenutno vpisanih 30 dijakinj oziroma dijakov.

VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, 11. 7. 2019.