Po vseh znanih zapletih v zvezi z načrtovano lokacijo rastlinske čistilne naprave v Sodincih, ki je sestavni del načrta za gradnjo kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja, so v Ormožu v minulih dneh končno le podpisali pogodbo z izvajalcem del – in gradnja se bo začela v kratkem.
Kar se tiče možnosti spremembe lokacije rastlinske čistilne naprave – ki jo zahteva nekaj Sodinčanov – pa je župan občine Ormož Alojz Sok povedal:

PRISLUHNI:
Alojz Sok_ župan občine Ormož

Gre za izgradnjo kanalizacije v dolžini 4 km in 200 m; projekt obsega – poleg izgradnje rastlinske čistilne naprave v Sodincih, tudi gradnjo pločnika z javno razsvetljavo na relaciji Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja. Pogodbena vrednost investicije znaša 2miljona 121tisoč evrov.

Podpis pogodbe: Robi Černičnik - direktor podjetja IPI d.o.o. Rogaška Slatina un Alojz Sok - župan občine Ormož (Foto: Karolina Putarek)

Robi Černičnik - direktor IPI d.o.o. Rogaška Slatina in Alojz Sok - župan občine Ormož podpisujeta pogodbo vredno 1.121.000,00 EUR (Foto: Karolina Putarek)