Gradnja vodovoda na Ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija je zaključena. Gradnja se je začela v začetku junija lansko leto in sicer s položitvijo prvih metrov vodovodnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl – Kostanj. Gradbena dela je izvajalec KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ zaključil minuli teden na Humu ob hišni številki 7. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 – Ormoško območje štejemo za enega največjih na območju občin Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž in prinaša izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno cevovoda, vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož.