Gradnja vodovoda na Ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, poteka po načrtih. Veliko dela je že opravljenega, med ostalimi deli, je v tem času položenih že 90 odstotkov od 26 tisoč metrov novih vodovodnih cevi. V tem času zamenjava vodovodnih cevi poteka na trasi Sodinci – Podgorci. Od Velike Nedelje do Sodincev je sicer položenih že 3,5 km vodovoda, do zaključka proti Podgorcem, manjka še približno en kilometer. Od Velike Nedelje proti Sodincem in do Podgorcev bo, tako kot povsod, kjer poteka gradnja vodovoda, urejena in na novo asfaltirana cesta.
Tudi na območju ormoške Lente, kjer poteka glavni vodovod s Hajndla do mesta in skozi mesto Ormož, so dela zaključena. Sanacija vozišča pa bo urejena takoj, ko bo zaključena plinifikacija tega območja.
Izvajalec bo kmalu začel z gradbenimi deli na območju med Središčem in Ormožem, (Godeninci – Vodranci). »Na tem odseku bo gradnja potekala izven vozišč in tudi priključkov je bistveno manj,« je pojasnil mag. Roman Rozman – skrbnik projekta, tako, da bodo dela zaključena hitreje.
Tudi dela na vodohranih grejo h koncu. Vodohrana v Vičancih in na Humu imata novo fasado. Tudi vodohran Kostanj v občini Sveti Tomaž je dokončan. V vseh treh vodohranih pa trenutno poteka namestitev strojne in elektro opreme. V Vičancih stoji tudi že nova prečrpalnica, ki bo prebivalcem na tem območju omogočala višje tlake. Na Humu se bo po postavitvi anten za mobilno telefonijo začela še gradnja nove hidroforske postaje. V Pušencih se v tem času sanira prečrpalnica, kjer bo tudi v celoti nameščena nova strojna in elektro oprema ter nova fasada. Obnavlja se tudi stari vodohran na Hajndlu, kjer je tudi že urejena hidroizolacija.
Dela izvaja Komunalno podjetje Ormož in bodo zaključena konec leta. Kot je znano, gre za skupen projekt občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, vreden blizu 8 in pol milijonov evrov. Od tega so si občine iz Kohezijskega sklade uspele pridobiti 48%, in iz državnega proračuna 9% . Razliko bodo prispevale občine same.