S položitvijo privih metrov cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl – Kostanj ( v občini Sveti Tomaž), je Komunalno podjetje Ormož 2.junija letos začelo z gradnjo in obnovo vodovoda na Ormoškem. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 je največji in eden najpomembnejših na Ormoškem območju. Minuli torek (14. 12. 2021) smo obiskali gradbišči na Hajndlu:

Gradnja vodovoda poteka po načrtu

Trenutno je položenih 43 odstotkov, kar pomeni 11 tisoč 40 metrov duktilnih cevi. Natančneje 579 metrov na odseku Ormož-Hum-Vodranci –odsek 1; 120 metrov Ormož-Hum-Vodranci – odsek 3; 7140 metrov odsek Hajndl- Sveti Tomaž; 1125 metrov odsek Hajndl-Ormož-odsek 1 in 2076 metrov Hajndl-Ormož-odsek 2. Projekt sicer zajema blizu 26tisoč metrov novih cevi, tako, da je v šestih mesecih dejansko bilo opravljenega že veliko dela.