Gradnja vodovoda na Ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija,poteka po načrtih. V tem času, med drugim, potekajo gradnje in posodobitve vodohranov v Vičancih in na Humu ter položitve vodovodnih cevi v več smeri:

S položitvijo privih metrov cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl – Kostanj (v občini Sveti Tomaž), je Komunalno podjetje Ormož 2.junija lansko leto začelo z gradnjo in obnovo vodovoda na Ormoškem, ki med drugim prinaša kar 26 tisoč novih cevovodov. »Gradnja vodovoda poteka po načrtu, v tem času je položenih nekaj več kot 65 odstotkov od načrtovane dolžine cevi,« je ob našem obisku terena v aprilu dejal skrbnik projekta mag. Roman Rozman. Linija Hajndl – Ormož je zaključena, h koncu gredo dela na vodovodni liniji Hum – Vodranci. Pravkar pa so se začela pripravljalna dela na linijah Velika Nedelja – Podgorci, na začetek gradnje pa čaka še linija Godeninci – Vodranci. V tem času potekajo tudi dela na objektih: na vodohranu Kostanj in vodohranu Vičanci ter na prečrpališčih Pušenci in Hum.

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 – ormoško območje« bi v celoti naj bil zaključen maja leta 2023. Gradbena dela bodo predvidoma trajala do konca leta 2022.
Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 je eden največjih na Ormoškem območju in prinaša izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož.
»Novi vodovod bo za uporabnike pomenil tudi boljši pritisk vode, ki je potreben za normalno delovanje gospodinjskih in drugih aparatov,« je še pojasnil mag. Roman Rozman.
Gre za največji projekt občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vrednost investicije znaša 8.428.040,34 evrov, od tega so si občine iz Kohezijskega sklade uspele pridobiti 48%, kar pomeni 4.062.150,91 evrov in iz državnega proračuna 9% ali 716.850,16 evrov. Razliko bodo prispevale občine: Ormož 33% oz. 2.817.123,24 evrov; Središče ob Dravi 4% oz.320.591,05 evrov in občina Sveti Tomaž 6% kar pomeni 511.324,97 evrov.

Utrinki s terena: