OBČINA ORMOŽ je na svoji spletni strani https://www.ormoz.si/razpis/184096 minuli četrtek (28. marca 2019) objavila RAZPISNO DOKUMENTACIJO ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM PO POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ZA OBJEKT HOSTEL ORMOŽ

Površina HOSTLA je 282,22 m², od tega pritličje 53,75 m² in nadstropje 228,47 m².
Objekt v pritličju in nadstropju ponuja sledeče prostore:

kuhinja z jedilnico: 35,37 m² komunikacija: 34,52 m²
shramba: 2,40 m² kopalnica: 6,99 m²
predprostor: 5,58 m² kopalnica: 5,22 m²
komunikacija (dvigalo in stopnišče): 10,40 m² pralnica: 5,87 m²
soba 1: 12,53 m²
soba 2: 9,71 m²
soba 3: 11,80 m²
soba 4: 19,20 m²
soba 5: 22,53 m²
soba 6: 18,24 m²
soba 7: 11,02 m²
soba 8: 15,18 m²
WC : 8,05 m²
WC : 6,88 m²
WC : 3,20 m²
WC : 3,17 m²
recepcija: 15,70m2
predprostor (recepcija): 5,05 m²
pisarna: 11,67 m2
predprostor (pisarna): 1,94 m2

Prostori HOSTLA Ormož se oddajajo v najem skupaj z vso opremo. Morebitno ostalo opremo in drobni inventar, potrebno za izvajanje dejavnosti, mora priskrbeti najemnik na svoje stroške, pri čemer mora pred tem, pri izboru ostale opreme in drobnega inventarja pridobiti soglasje najemodajalca.

Objekt se oddaja v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leta.

Ponudbe je potrebno oddati do 29. aprila 2019 do 9.ure.

Več informacij interesenti lahko dobijo pri Klavdiji Bac (Elektronski naslov: klavdija.bac@ormoz.si)