Ormož 28.1.2014

Zadeva : Izjava za javnost

Svetniški klub Zares
In Lista za občino Ormož

Spoštovani!
Na tiskovni konferenci 17.1.2014 smo predstavili nekatere nepravilnosti, oziroma nezakonita ravnanja ormoškega občinskega vodstva in občinske uprave. Prisotnim novinarjem smo posredovali kot običajno pisno gradivo in nekatere dokumente, ki potrjujejo naše ugotovitve. Razen novinarjem prisotnim na tiskovni konferenci, je bilo gradivo po elektronski pošti posredovano samo še STA in časopisu Večer.
V prispevkih nekaterih medijev o naši tiskovni konferenci pa smo opazili, da se mediji v svojih poročilih o naši tiskovni konferenci sklicujejo tudi na gradivo neznanega pisca, ki se nanaša na nezakonitosti in nepravilnosti pri pripravi odloka o komunalnem prispevku, ki je bila samo ena izmed tem naše tiskovne konference. Tudi župan in občinska uprava v svojem odzivu 22.1.2014 na našo tiskovno konferenco v pomanjkanju argumentov za svoje početje polemizirata z neznanim piscem elektronskih sporočil in jih povezuje z našo svetniško skupino, oziroma opozicijo. Zaradi tega se tudi v nekaterih medijih ustvarja napačen vtis o povezavi med našo svetniško skupino in neznanim piscem, ki je na podlagi nam dostopnih informacij posredoval medijem že dve svoji sporočili.
Izjavljamo, da nam je neznan pisec elektronskih sporočil, ki so bila posredovana številnim medijem in da njegova sporočila niso rezultat našega odkrivanja nepravilnosti o katerih redno in argumentirano obveščamo javnost. Vsekakor pa je koristno, da se je poleg naše svetniške skupine pojavil še kdo, ki želi opozoriti javnost na nedopustno ravnanje ormoškega občinskega vodstva .
Vodja svetniškega kluba
Stanislav Podgorelec