Kar TISOČ narečnih besed se nahaja v SLOVARJU severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom, ki ga je s pomočjo Zgodovinskega društva Ormož pripravil in izdal slovenist Ciril VNUK iz Miklavža pri Ormožu.
Avtor pravi, da SLOVAR služi obuditvi in ohranjanju spomina na pogovorni jezik, ki so ga kdajkoli govorili na Ormoškem.
Predstavitev SLOVARJA, ki je izšel v tristotih izvodih, je bila sinoči (v četrtek) v Ormožu.

Avtor Ciril Vnuk je SLOVAR s sodelavci pripravljal pet let (Foto: Karolina Putarek)

Med zbranimi na predstavitvi SLOVARJA sta bila tudi Alojz Sok, župan občine Ormož in poznavalec prof.dr. Bernard Rajh, ki je zbranim odkril še nekaj zanimivosti prleškega narečja (Foto: Karolina Putarek)

Zbrani na predstavitvi (Foto: Karolina Putarek)