Novinarka Karolina Putarek, avtorica prispevka “V SVETEM TOMAŽU PRIPRAVLJENI NA GRADNJO MEDGENERACIJSKEGA CENTRA”, ki sem ga dne 13. 12. 2016 objavila na spletnem portalu KTV ORMOŽ (KABELSKA TELEVIZIJA ORMOŽ), se podjetju DOMUS PROJEKT D.O.O., Prešernova 7, Ljutomer oziroma direktorici Simoni Baler javno opravičujem, ker ob fotografijah grafičnih risb, ki sem jih objavila v prispevku ne navajam avtorja oziroma projektanta. Grafične risbe sem fotografirala na javni razgrnitvi projekta v Svetem Tomažu, decembra 2016, žal pa v prispevku nisem navedla, da je avtor grafičnih risb oziroma, da je projektno dokumentacijo za izgradnjo Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž izdelalo podjetje DOMUS PROJEKT D.O.O., Prešernova 7, Ljutomer, odgovorni projektant – arhitekt: ŠTEFAN BALER, univ.dipl.ing.arh.

Prizadetim se z vsem spoštovanjem iskreno opravičujem,
Karolina Putarek

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Grafična risba Medgeneracijskega centra v Svetem Tomažu, avtor: Podjetje DOMUS PROJEKT D.O.O., Prešernova 7, Ljutomer, Odgovorni projektant – arhitekt: ŠTEFAN BALER, univ.dipl.ing.arh.