Potem, ko je Vlado Hebar iz osebnih razlogov odstopil z mesta predsednika KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ, je Svet Krajevne skupnosti sredi decembra izvolil novo predsednico JELKO ZIDARIČ TRSTENJAK iz Frankovcev.

Nova predsednica pravi, da bo v novem letu le nadaljevala načrte, ki si jih je Svet Krajevne skupnosti zadal v okviru načrtov v prejšnji sestavi; to pa pomeni dokončati obnovitvena dela na Domu kulture v Ormožu (sanitarije in ureditev vhodnega dela), pa seveda redno vzdrževanje cest, vzdrževanje vaških domov in drugo, kar je pač v pristojnosti neke krajevne skupnosti oziroma v okviru razpoložljivih sredstev, ki so jim na razpolago.

KS ORMOŽ meri 36,81 km2 in šteje okoli 4300 prebivalcev, ki živijo v dvanajstih naseljih:
Dobrava, Frankovci, Hardek, Hum, Lešnica, Lešniški Vrh, Litmerk, Loperšice, Ormož, Pavlovci, Pušenci in Spodnji Ključarovci.

JELKA ZIDARIČ TRSTENJAK, predsednica KS Ormož in MAJDA BORKO, strokovna sodelavka v KS Ormož (Foto:Karolina Putarek)