Letni dodatek za leto 2016 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal jutri, 29.julija skupaj z julijskimi pokojninami.
Kot pravijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so v letu 2016 določene enake višine in cenzusi za izplačilo letnega dodatka kot v letu 2015.

Tako bodo prejemniki pokojnine v višini do 414 evrov prejeli letni dodatek v višini 390 evrov.
Tisti s pokojnino od 414,01 do 518 evrov bodo prejeli 250 evrov, tisti s pokojnino od 518,01 do 622 evrov 190 evrov, tisti s pokojnino od 622,01 do 750 evrov pa 140 evrov letnega dodatka.

Prejemniki invalidskih nadomestil v višini do 622 evrov bodo prejeli 190 evrov letnega dodatka, prejemniki nadomestil v znesku od 622,01 do 750 evrov pa 140 evrov letnega dodatka.
Prejemniki pokojnine ali nadomestila, ki presegajo 750 evrov, ne bodo upravičeni do dodatka.

Letni dodatek bo izplačan v skupnem znesku 104.366.644,00 evrov, prejelo pa ga bo 486.257 upravičencev, od tega 468.421 uživalcev pokojnin in 17.836 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki niso zaposleni.