Zveza Slovenskih častnikov območno združenje Ormož je v času od 01. do 04.julija pripravilo in izvedlo prvi Vojaški tabor za mlade. Tabor smo v zaključnem delu izvedli v čudovitem okolju, v območju hriba Pod ribnikom na nadmorski višini približno 700 m, ki se nahaja v pogorju med Rakitno in Begunjami. To je hribovsko območje neokrnjene narave, katero prepreda vrsta gorskih potočkov in nekaj čudovitih slapov, razgibanost terena pa je izjemno zahtevna za premagovanje.

Program prvega tabora je bil prvenstveno namenjen dijakom gimnazije Ormož. Njegovi cilji pa so bili: mladim približati vojaško življenje in osnovne veščine preživetja v naravi, vzpodbuditi občutek za improvizacijo, samoiniciativnost, vzpodbuditi iznajdljivost in kreativnost za nenehno iskanje rešitev, vzpodbuditi občutek odločnosti, vztrajnosti, vzpodbuditi motiviranost in kolektivni duh za premagovanje neznanega.

Tabora se je udeležilo dvanajst dijakov, deset iz gimnazije Ormož ter dva dijaka iz drugih šol. Med temi so bile tudi štiri dijakinje, ki so enakovredno fantom nabirale izkušnje preživetja v naravi. Na taboru je ob vodji tabora Stanka Jurkoviča bil tudi bolničar Robert Habjanič iz vrst Slovenske vojske z dežurnim vozilom. Varnost dijakov nam je veliko pomenila in tako bila prvotnega pomena v primerjavi z ostalim dogajanjem.

K sodelovanju pa smo povabili tudi vrhunskega strokovnjaka v preživetua v naravi Braneta T. Červeka, ki  je vodja in ustanovitelj zelo uspešne šole »THE SCHOOL OF SURVIVAL FROM NATURE«.  Z nami je delil dragocena znanja in nas poučeval o veščinah, ki so izjemno pomembne, če želimo preživeti v naravi brez osnovnih dobrin, ki so nam danes samoumevne; toplo zavetje, hrana in voda.

Ves čas tabora smo jih usmerjali k zavedanju, kako pomemben je zdrav kolektiv, njegova izgradnja in kako pomembno je iskanje sebe in svoje vloge znotraj kolektiva. Posamezniki so se preizkusili tudi v vodenju skupin in bili pri tem zelo uspešni. Vzpodbujali smo tudi občutek za organiziranost v delovanju, delitev vlog in nalog z enim samim skupnim ciljem – preživeti.

Znano je, da je dojemanja narave iz naslonjača terase enostavno, popolnoma drugačno pa takrat, ko je potrebno z njeno pomočjo preživeti. Človek v boju z naravo enostavno nima možnosti, lahko pa se ji prilagodi in jo izkoristi sebi v prid, za kar pa je potrebno prvinsko znanje, ki paga ljudje danesskoraj nimamo več. Potrebno se ga je naučiti.

Dijaki so se tako naučili predvsem delovanja v skupini, razlikovati med užitnimi in strupenimi rastlinami, ter užitne tudi uporabili v prehranjevanju, se naučili izdelali orožja in lovske pripomočke, naučili uloviti ribe, rake, nabrati polže in druge užitne živali, naučili pripraviti meso divjačine za neposredno uporabo in ga konzervirati, osvojili so znanja kurjenja ognja samo s pomočjo naravnih materialov, speči kruh na ognjišču, si postaviti bivak za prenočitev in zaščito pred vremenskimi vplivi, poiskati pitno vodo, oziroma jo pripraviti na uporabo s prekuhavanjem ali filtriranjem, vzdrževati higieno, osvojiti osnovne veščine nudenja samopomoči in prve pomoči ob izrednih dogodkih, osvojiti znanja izdelave pripomočkov, ki lajšajo bivanje v naravi, se naučiti geografske orientacije – določati strani neba in topografske orientacije s pomočjo topografske karte, katero znajo brati, določati koordinate, stojno točko, meriti razdalje, izmeriti azimut ter se premikati po neznanem zemljišču. In še bi lahko naštevali.

Dijaki so na tem usposabljanju pokazali veliko mero entuziazma, samodiscipline, samoorganiziranosti, dobrega skupinskega delovanja in bili izjemno uspešni pri osvajanju pomembnih veščin, ki omogočajo preživetje takrat, ko smo prikrajšani za vse nam znane dobrine.
Prepričani smo, da se bodo dijaki z veseljem spominjali preživetih dni daleč od civilizacije, in da jim bodo osvojena znanja v pomoč tako v vsakdanjem življenju kot tudi v primeru, če bodo ta nujno potrebna za preživetje. Upamo pa tudi, da bo ta tabor vzpodbuda drugim dijakom, da se nam v prihodnje pridružijo.
Za uspešno zaključeno usposabljanje jim je bilo podeljeno potrdilo o udeležbi na Vojaškem taboru za mlade in certifikat iz uspešno opravljenega preživetja v naravi.
PRIPRAVIL: Stanko Jurkovič,popredsednik ZSČ OZ Ormož, vodja tabora

UTRINKI s tabora:
IMG_3335

IMG_3343

IMG_3392

IMG_3425

IMG_3443

IMG_3451

IMG_3453

IMG_3486

IMG_3487

IMG_3506

IMG_3539

IMG_3805

IMG_3822

IMG_3830

IMG_3849

IMG_3860

IMG_3861

IMG_3904

IMG_3917

IMG_3924

IMG_4043