Ormož postaja vse lepši. V juniju se bodo začela dela na ureditvi parka ob avtobusni postaji, obstoječo stavbo bodo porušili, za potrebe čakalnice, trafike in javnih sanitarij pa so že preurejeni prostori nekdanje Mercatorjeve trgovine v pritličju bloka, Kolodvorska 2. Župan Danijel Vrbnjak in Pavla Majcen – direktorica KP Ormož, ki bo izvajalec del, sta danes v prisotnosti direktorice Občinske uprave Milene Debeljak podpisala pogodbo za izvedbo del, ki se bodo začela v juniju.

V na novo urejenem parku bosta ostali dve veličastni smreki, od treh, ki park krasijo trenutno; igrala bodo premeščena v notranjost parka, razen nove atraktivne razsvetljave, bo poskrbljeno tudi za klančine za invalide, v sklopu parka in njegove ureditve bo ostala tudi sladolednica; bo pa v parku, ob njegovi otvoritvi v novembru, odkrit tudi spomenik generalu Maistru. Lokacija bo preimenovana v Maistrov trg, s čimer se bo udejanjil predlog, ki tli že od leta 2014, s tem, da se ulice in hišne številke v okolici parka ne bodo spreminjale.