Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in direktor Cestnega podjetja Ptuj Boris Medved sta danes v prostorih občinske zgradbe v prisotnosti direktorice OU Milene Debeljak podpisala pogodbo za izgradnjo Tehnološkega parka Ormož.

Vrednost del po pogodbi znaša 4.135.669,69 evrov, od tega bo izvajalec v letošnjem letu prejel 2.000.000,00 evrov, razliko pa v letu 2024.
Občina Ormož je s projektom »Izgradnja tehnološkega parka« bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in po SKLEPU, ki so ga prejeli včeraj (22. 8. 2023) prejela najvišji možni znesek sofinanciranja v višini 1.600.000,00 evrov za ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območij v letih 2023 in 2024. Za ostale upravičene stroške izgradnje tehnološkega parka Občina namerava kandidirati še na nepovratna sredstva iz »Dogovora za razvoj regij«.

Tehnološki park, ki bo predstavljal veliko pridobitev za podjetniški razvoj novih mladih podjetij v občini Ormož in regiji, bo imel 1.802,05 m2 uporabnih površin ter 164, 30 m2 zunanjih površin. Skupaj bodo bruto površine znašale 2.225, 80 m2. V Tehnološkem parku Ormož bo za mlada podjetja na voljo preko 450 m2 proizvodnih prostorov, ostala površina predstavlja skladišče, trgovinico, pisarne, sejno sobo, konferenčna dvorana, co-working. Tehnološki park bo imel tudi dvigalo za gibalno ovirane osebe. V pritličju projekta bodo prostori namenjeni proizvodnim procesom oz. industrijskim dejavnostim različnih panog, s pripadajočimi spremljevalnimi prostori (skladišči, garderobami in sanitarijami). Proizvodni prostori bodo namenjeni predvsem obdelavi različnih kovin in lesa. Načrtuje se umestitev CNC strojev, stružnic in podobno. Razen trgovinice za prodajo izdelkov, (na drobno) bo v pritličju tudi razstavni prostor za predstavitev narejenih izdelkov.
V nadstropju objekta bodo umeščeni predvsem pisarniški prostori. Načrtovani sta tudi sejna soba za sestanke in dve predavalnici namenjeni izobraževanju.

Velika moderna zgradba Tehnološkega parka Ormož bo zgrajena ob Opekarniški cesti, nasproti trgovine Mercator M-Tehnika.
Rok za izvedbo del po pogodbi je 30.9.2024.